Stad Mechelen koopt stuk grond om landbouwdroogte tegen te gaan

Stad Mechelen heeft een stuk grond aangekocht in de Bankstraat te Hombeek om een bufferbekken te voorzien. Het doel is om wateroverlast te voorkomen, maar tegelijkertijd om landbouwdroogte tegen te gaan. Dit is de vervolgfase op de heraanleg van Bankstraat, Zepstraat en Gijsbeekstraat.

Het stuk grond gelegen langsheen de spoorweg is ideaal om het bufferbekken te realiseren. “Het hemelwater kan er gebufferd worden en vervolgens gebruikt worden om nabijgelegen landbouwpercelen te irrigeren om zo gewasverlies tijdens droogteperiodes te voorkomen”, zegt Koen Anciaux schepen van Landbouw en Eigendommen.

Door een bufferbekken te voorzien wordt ervoor gezorgd dat het regenwater tijdelijk gebufferd wordt en vertraagd leeg kan lopen naar de waterloop. “We hebben vaker te maken met drogere zomers en droogteschade in de landbouw. Afgelopen jaren werden we geconfronteerd met verscheidene landbouwrampen door de extreme weersomstandigheden. Daarom denken we vooruit, nemen de nodige initiatieven en doen we de nodige investeringen”, vervolgt hij.

Pilootproject B-WaterSmart

Stad Mechelen zit mee in het Europese Horizon 2020 project ‘B-WaterSmart’, een opportuniteit om het hemelwater uit het bufferbekken te hergebruiken voor subirrigatie van de nabijgelegen landbouwpercelen. “Dit is een innovatief pilootproject waarbij water in een peilgestuurd drainagesysteem op de landbouwpercelen wordt ingelaten. Het water verspreidt zich ondergronds via de daartoe voorziene drainagebuizen. Op die manier blijft de wortelzone vochtig en wordt bovengronds beregenen minder nodig”, zegt de schepen van Landbouw.

Het ontwerp van het bufferbekken zal hierop aangepast worden. Er zal een regelbare schuif voorzien worden die de doorvoer kan tegenhouden of beperken. Er wordt ook een mobiele zuiveringsinstallatie voorzien om het hemelwater te zuiveren tot een voldoende kwaliteit om gewassen te subirrigeren. Daarnaast worden sensoren voorzien om de neerslag te meten, de waterkwaliteit van het water in het bufferbekken, de bodemvochtigheid en het grondwaterpeil in de landbouwpercelen. “Tot slot wordt voorzien in (mobiele) infrastructuur om het gezuiverde water uit het bekken te transporteren naar de landbouwpercelen”, besluit schepen Koen Anciaux.

Partners die met Stad Mechelen mee nadenken over o.a. water in de landbouw en dit pilootproject uitvoeren zijn: Proefstation voor groententeelt, Aquafin, KWR en Vlakwa.

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail