Stad Mechelen en VSV plaatsen 24 campagneborden rond hoffelijkheid in het verkeer

Stad Mechelen en de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) starten vandaag met een campagne rond hoffelijkheid in het verkeer. Op 24 gerichte locaties in Mechelen duiken campagneborden op die weggebruikers oproepen om meer aandacht te hebben voor elkaar en zo te zorgen voor veiliger verkeer. Het lokale initiatief kadert in een gezamenlijke campagne waarbij de VSV en 188 Vlaamse steden en gemeenten de handen in elkaar slaan voor meer verkeersveiligheid.

“Onze stad heeft een sterke ambitie om nog meer dan vandaag een échte fietsstad te worden. Enerzijds investeren we als stad in het verbeteren van de infrastructuur voor alle weggebruikers. Werken we heel wat knelpunten weg en pakken herstellingen stelselmatig aan via ons fiets -en voetpadenteam. Anderzijds vragen we ook meer hoffelijkheid in het verkeer. Dat verhoogt de veiligheid voor iedereen.”, voegt mobiliteitsschepen Vicky Vanmarcke hieraan toe.

“Heel wat Mechelaars springen vandaag de fiets op en dat is een zeer positief gegeven. Het is cruciaal dat alle weggebruikers in harmonie en met respect voor elkaar de ruimte met elkaar delen om te fietsen, wandelen, etc. Kortom om zich voort te bewegen op een vlotte en veilige manier.”, zegt schepen Vanmarcke. Als stad wijzen we via acties dan ook élke weggebruiker op zijn/haar verantwoordelijkheid. Zo deden we al verschillende initiatieven, zoals de sensibiliseringsborden langs de jaagpaden en de fietsostrade, de fietslichtjes actie en periodieke politiecontroles.

De 24 campagneborden staan op zorgvuldig gekozen locaties verspreid over de stad Mechelen, haar wijken en dorpen. Met een vriendelijke en positieve “bedankt-knipoog” vragen ze aandacht voor specifieke situaties die gevaarlijk kunnen zijn voor verschillende weggebruikers. Daarbij kan het gaan over automobilisten die op het fietspad staan, afslaan zonder op de fietsers te letten of te weinig zijdelingse afstand houden bij het voorbijrijden van fietsers.  Alsook fietsers die in het donker zonder verlichting rijden, de voorrangsregels niet naleven of hun snelheid niet aanpassen in de buurt van fietsende kinderen, wandelaars of senioren.

Volgens onderzoek van de VSV verklaart 77% van de Vlaamse fietsers dat ze recent in gevaar kwamen door onveilig gedrag van automobilisten (1). Omgekeerd geeft 66% van de autobestuurders aan dat fietsers zichzelf in gevaar brachten door risicovol gedrag. Opvallend: hoe vaker de ene groep een bepaald risicogedrag rapporteert, hoe minder vaak de tegenpartij toegeeft zich onveilig te gedragen. Zo verklaart 45% van de in gevaar gebrachte fietsers dat dat gebeurde door een automobilist die op het fietspad stond, terwijl slechts 4% van de automobilisten toegeeft wel eens op het fietspad te staan. Omgekeerd zegt 44% van de autobestuurders dat ze in het donker werden verrast door een fietser zonder fietsverlichting, terwijl slechts 9% van de fietsers toegeeft wel eens zonder verlichting te rijden.

“Fietsers en automobilisten beseffen dus niet altijd dat ze iets doen wat gevaarlijk is voor de fietser. Met deze campagne roepen we beide groepen op om meer oog te hebben voor elkaar. Door even in de rol van de andere weggebruiker te kruipen, wat extra aandacht te hebben en elkaar te bedanken kan iedereen mee het verschil maken.”, besluit Werner De Dobbeleer (VSV).

(1) Online panelbevraging bij 900 Vlaamse fietsers en automobilisten (16-64 jaar), uitgevoerd door Ipsos in oktober 2019 in opdracht van de VSV.

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail