Stad Mechelen en NMBS bieden 1700-tal bewoners parkeeralternatief rondom station

De werken aan het nieuwe Mechelse station blijven vorderen. Zoals elke werf brengen ook deze werken een inname van openbaar domein en mogelijke hinder, zoals toegenomen parkeerdruk, mee voor de omwonenden. Om die hinder tot een minimum te beperken ging het stadsbestuur daarom in gesprek met NMBS om parkeeralternatief te voorzien.

 

“Bij de mobiliteitsdienst van de stad kwamen de afgelopen maanden opvallend veel meldingen binnen rond een stijgende parkeerdruk in de stationsomgeving. Daarop heeft de stad het initiatief genomen om samen te gaan zitten met de NMBS om een oplossing uit te werken”, aldus mobiliteitsschepen Vicky Vanmarcke. “Die oplossing is er nu. In overleg met de NMBS werden een kleine 2.000 brieven bedeeld bij de Mechelaars die in de stationsbuurt wonen en waarin staat dat ze vanaf 1 september tijdelijk kunnen geniet van een parkeervoordeel in de stationsparking.”

 

In navolging van het overleg met NMBS worden vanaf 1 september 2021 twee wijzigingen doorgevoerd in de tarieven van de parking aan het station:

 

  • De invoering van een nachttarief tussen 19u en 7u op weekdagen: 1,26€/u met maximaal 3,78€/nacht. Buiten deze uren wordt het bestaande tarief aangerekend van €2,21 per uur voor niet-treinreizigers.

 

  • De verlaging van het tarief voor een abonnement voor niet-reizigers geldig 24/7: 72,40€/maand (i.p.v. 126€). Dit abonnement is te koop via het loket of de biljettenautomaten van NMBS.
  • Bijkomend is het ook mogelijk om gebruik te maken van het bestaande nachtabonnement dat geldig is tussen 19u en 7u op weekdagen, alsook in het volledige weekend aan 34,10€/maand.

 

“De werken aan het station kunnen misschien wel gezien worden als de Mechelse werf van de eeuw”, legt burgemeester Alexander Vandersmissen uit. “Veel meer nog dan enkel een nieuw stationsgebouw, werken we ook aan een volledige nieuwe stadswijk. Zoals bij elke grote werf komen er ook hier uitdagingen bij kijken voor de omwonenden. Daarom hebben we als stadsbestuur meteen gehandeld en gezocht naar een oplossing. Door de samenwerking met NMBS is die oplossing er nu.”

 

Alle info is terug te vinden via de website van de NMBS:

https://www.belgiantrain.be/nl/station-information/car-or-bike-at-station/b-parking/my-b-parking/mechelen

 

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail