Stad Mechelen en Fietsersbond lanceren bevraging rond fietsparkeren

In het kader van Mechelen fietsstad en het feit dat veel Mechelaars vandaag op de fiets springen, rijst de vraag naar overdekte ondergrondse fietsenstallingen in de Mechelse binnenstad. Stad Mechelen en Fietsersbond stelden daarom samen een bevraging op rond het fiets- en parkeergedrag van onze Maneblussers en bezoekers aan onze stad. Deze bevraging loopt twee weken vanaf maandagmiddag 26 april via de stadswebsite en social media.

“We overwegen een proefproject te doen met een ondergrondse fietsenstalling. Dit kan o.a. onderzocht worden voor de parking Grote Markt. Daarvoor willen we eerst weten of Mechelse fietsers daar nood aan hebben, en hoe die stalling moet functioneren. Daarom een oproep aan alle fietsende bezoekers aan onze stad om via de enquête te laten weten wat hun noden zijn.”, vertelt mobiliteitsschepen Vicky Vanmarcke.

Jorre Vannieuwenhuyze van Fietsersbond Afdeling Mechelen ziet een groot fietsvoordeel in deze gezamenlijke actie: “In het belang van de fietser hebben we samen met de stad aan de bevraging gesleuteld om nuttige informatie te verzamelen rond de bevindingen en het fietsgedrag van de Mechelaar en andere bezoekers van onze stad.”

De fietsenquête
De bevraging telt een 17-tal vragen die anoniem kunnen ingevuld worden. We zijn voornamelijk geïnteresseerd in mensen die per fiets naar de binnenstad komen. Bij het inplannen van ondergrondse stallingen is het belangrijk te weten aan welke parkeermogelijkheden het meeste nood is en wat het fietsgedrag van de Mechelse fietser ons daarover vertelt. “Parkeert men de fiets graag zo dicht mogelijk bij de bestemming of heeft men liever een bewaakte stalling voor zijn fiets en wil men daarvoor betalen? Zeker met de opkomst van steeds duurdere modellen, denk maar aan elektrische fietsen en bakfietsen kan de nood daarin gewijzigd zijn ten opzichte van vroeger.” legt schepen Vanmarcke uit.
Vanaf maandagmiddag 26 april staat de bevraging online via www.mechelen.be

Ondergrondse fietsenstalling
We polsen in deze bevraging via algemene stellingen naar fietsparkeren in de Mechelse binnenstad. Zijn er voldoende fietsenstallingen in onze winkeldriehoek en hoe groot is de nood aan overdekte of zelfs ondergrondse bewaakte fietsenstallingen?

Bovendien kunnen we met de antwoorden op deze bevraging de Mechelse fietsers nog beter vertegenwoordigen. Het is fijn dat we dit samen met de stad kunnen doen.”, vertelt Peter Gevaerts van de Fietsersbond.

“Als we nog meer die fietsreflex bij onze burgers willen oproepen dan is het belangrijk om na te gaan waar zij hun fiets op een veilige en strategische locatie in Mechelen kunnen stallen. We zetten met deze bevraging in op participatie maar ook op samenwerking met de Fietsersbond. Alweer een extra vitesse om onze ambitie voor Mechelen fietsstad van Vlaanderen waar te maken.”, besluit mobiliteitsschepen Vicky Vanmarcke.

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail