Stad Mechelen en Basisschool Victor Van de Walle samen voor veilige schoolstart

Samen met de basisschool Victor Van de Walle school ondertekent de stad het charter voor veilige schoolomgeving. Vanaf 20 september is het deel van de Pareipoelstraat tussen de Wijngaardstraat en Tuinbouwstraat autovrij bij het begin en einde van de school. Dit proefproject loopt tot en met 24 december 2021.

“Om de veiligheid aan de schoolpoort maximaal te verhogen zetten we de auto even aan de kant en gaan directie, onderwijzend personeel, ouders en leerlingen samen een engagement aan om de ruimte te geven aan voetgangers en fietsers. Samen met de stad vormt dit proeftraject en de ondertekening van het charter veilige schoolomgeving een prima leidraad doorheen het schoolstratentraject. Als stad begeleiden we de school, op weg naar een 11 definitieve schoolstraat. Hiermee een belangrijke mobiliteitsoproep aan scholen om ook te starten met een proefproject rond schoolstraten.”, vertelt burgemeester Alexander Vandersmissen.

Een veilige start

Op maandag 20 september  start het proefproject schoolstraat in samenwerking met de basisschool Victor Van de Walle. Een deel van de Pareipoelstraat tussen de Wijngaardstraat en Tuinbouwstraat wordt autovrij bij het begin en einde van de school.
Er wordt een kiss & ride geïnstalleerd op de Brusselsesteenweg om het verkeer veilig en vlot te laten verlopen. Schoolkinderen kunnen hier veilig worden afgezet.

“We moedigen iedereen aan om zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar school te komen. Zo was er afgelopen vrijdag nog het succesvolle Strapdag initiatief. Zowel de schoolroute als de toegang rondom de schoolpoort moet een veilige omgeving zijn voor onze kinderen. Alleen door een sterk engagement van alle betrokken partijen, ouders, kinderen , leerkrachten, leerlingen en omwonenden kan een schoolstraat succesvol zijn. Via het nieuwe project CityFlows brengen we via verschillende databronnen het effect van de schoolstraat objectief in kaart.  Een terugkoppeling ervan zorgt ervoor dat we als stadsbestuur tijdig kunnen bijsturen en de schoolstraat evalueren.”, besluit onderwijsschepen Marina De Bie.

Dirk Van Steyvoort, Directeur GO! Victor Van de Walle sluit aan: “Uit cijfers van het VIAS blijkt dat jaarlijks 2500 kinderen betrokken raken bij een verkeersongeval op de weg van en naar de schooL Dit betekent dagelijks 14 kinderen per dag. Dit zijn er 14 te veel. Daarnaast blijkt dat de meeste ongevallen zich voordoen binnen een straal van 300 m rond de school. Vandaar dat dergelijke initiatieven om schoolomgevingen verkeersveiliger te maken alleen maar kunnen toegejuicht worden.”

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail