Stad Mechelen digitaliseert attesten: eenvoudig, snel en kosteloos in eigen mailbox

Na goedkeuring in de gemeenteraad van maandag 14 december kunnen Mechelaars vanaf 1 januari 2021 ook de uittreksels van het strafregister, die nu nog betalend zijn,  snel en gratis aanvragen via het digitaal loket op de website van stad Mechelen.

Voor aktes en uittreksels van de Burgerlijke Stand en Bevolking kon de burger dit al  aanvragen via de online tool die geïntegreerd is op de stadswebsite www.mechelen.be.

Mechelaars kunnen een attest, een uittreksel van het strafregister,  een afschrift of een uittreksel van een geboorte-, huwelijks-, of overlijdensakte vanaf nu digitaal opvragen via de stad en automatisch aangeleverd krijgen.  Het laat burgers en ambtenaren toe om op een 100% beveiligde en rechtsgeldige manier deze attesten en aktes aan te vragen en deze zeer snel digitaal ondertekend te ontvangen. Het fysiek ophalen van documenten in het Huis van de Mechelaar wordt daarbij beperkt tot het strikt noodzakelijke.

“Met deze digitalisering zetten we opnieuw forse stappen vooruit op vlak van dienstverlening. Het zorgt niet alleen voor tijdswinst voor de Mechelaar, maar ook voor een coronaveilige manier van documenten halen. Daarenboven beslist het Mechels stadsbestuur om het uittreksel strafregister vanaf 1 januari 2021 kosteloos voor privé personen te maken. Dit uittreksel wordt vaak aangevraagd in het kader van een nieuwe job voor de werkgever.”, verduidelijkt schepen van burgerzaken en dienstverlening Vicky Vanmarcke.

Schepen van ICT, Marina De Bie vult hierbij aan: “De Mechelaars kennen de weg het best naar onze website, een integratie van de eGovFlow applicatie heft het bestaande e-loket naar een hoger niveau.  We vereenvoudigen op een veilige en toegankelijke wijze de administratieve afhandeling via de digitale weg 24/7.  Dat is voor een stad als Mechelen heel slim gezien inzake minder verplaatsingen en reductie in papier en printertoners.”

Aan de slag!

Via de stadswebsite www.mechelen.be kiest de Mechelaar de gewenste aanvraag en vult het webformulier in. Zo krijgt men binnen enkele minuten het gevraagde document in zijn of haar mailbox.

“In een latere fase komt er nog een extra voordeel, namelijk het online opvolgen van de aanvraag. Mechelaars vinden dan hun document terug in de persoonlijke digitale kluis, eBox of Burgerprofiel genaamd.”, besluit schepen van burgerzaken en dienstverlening Vicky Vanmarcke

Schepen Vanmarcke aan het Huis van de Mechelaar – foto voor corona

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail