Stad Mechelen blijft investeren in gebouwen en kerken 2023

Stad Mechelen blijft investeren in gebouwen en kerken 2023

Ondanks de onvermijdbare crisissen blijven we in 2023 investeren in onze Mechelse gebouwen en kerken. De stad blijft inzetten op onderhoud om verloedering te voorkomen. In totaal investeert Mechelen in 2023 ongeveer 10.250.000 euro in haar gebouwen en kerken. Gelukkig kan de stad daarbij rekenen op een ondersteuning vanuit Vlaanderen die in 2023 oploopt tot ongeveer 4.800.000 euro.

Nadat het laatste decennium sterk werd ingezet op de restauratiewerken aan de historische kerken van de binnenstad, wordt er de komende jaren de focus gelegd op de kerken van de deelgemeenten en buitenwijken.

Kerkelijk patrimonium
De restauratiewerken van het exterieur van de Sint-Niklaaskerk te Leest (1.365.500 euro), de restauratie van de daken van de Sint-Martinuskerk te Hombeek (814.200 euro) en van de Sint-Lambertuskerk te Muizen (191.600 euro) zullen opstarten in 2023. Ook voor de Sint-Libertuskerk en de Sint-Jozef Colomakerk zijn de dossiers in opmaak. Voor al deze dossiers aan ons kerkelijk patrimonium krijgt de stad premies en subsidies van de Vlaamse Overheid.

Naast deze grote werken, wordt er uiteraard verder ingezet op onderhoud van het kerkelijk patrimonium. In totaal gaat het in 2023 voor de kerkelijke gebouwen om een investering van ca. 3.300.000 euro, waartegenover een ontvangst staat van 1.280.000 euro.

Burgerlijk patrimonium
Ook het beschermde burgerlijk patrimonium van de stad krijgt de nodige aandacht. Hier noteren we als grootste blikvangers in 2023 de werken aan het exterieur van kasteel Tivoli (441.500 euro), de veiligheidswerken aan de Sint-Romboutstoren (253.000 euro) en de inrichting van de gerestaureerde Predikherenkerk tot culturele hub (2.500.000 euro). Ook hier worden de stedelijke lasten verlicht door financiële ondersteuning vanuit de Vlaamse Overheid. Samen met nog enkele kleinere werken wordt een bedrag van 3.380.000 euro voorzien voor ons beschermd patrimonium, Vlaanderen draagt daarvan 1.760.000 euro bij.

“We blijven inzetten op het onderhouden, restaureren en herbestemmen van onze waardevolle monumenten” zegt Koen Anciaux, schepen van Monumenten en Financiën. “Maar daarnaast focussen we ook op een aantrekkelijke en toegankelijke publieke ruimte voor alle Mechelaars.”

Tenslotte investeert de stad ook in haar niet beschermd patrimonium: zoals de Kruidtuin (400.000 euro), de opstart van het project van de Cultuursite (250.000 euro), de verwezenlijking van Impact Factory (1.035.000 euro) en de inrichting van de Heilig Hartkerk/mARTa (567.000 euro). Er wordt budget voorzien voor de verdere aanpassingswerken aan woonwagenterrein De Schans, de realisatie van noodwoningen en de afwerking van het Erfgoeddepot. Voor al deze werken staat in de begroting van 2023 een totaalbudget van 3.583.000 euro ingeschreven. Hiervoor ontvangt de stad ca. 1.750.000 euro ondersteuning.

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail