Open-Vld-Mechelen-Parkeertoren

Stad laat studie opmaken voor herinrichting van N16 tot stadsboulevard

De stad Mechelen heeft een akkoord gekregen van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) om een studie op te maken van de herinrichting van de N16. Het betreft het gedeelte tussen het kruispunt aan Malinas en de Antwerpsepoort. Het stadsbestuur wenst hiermee een zicht te krijgen op de condities die nodig zijn om de N16 om te vormen naar een lokale weg met de allure van een stedelijke boulevard.

Het noordelijk deel van Mechelen zal de komende jaren een aanzienlijke transformatie ondergaan. Met de ontwikkeling van de Eandiswijk, de Keerdoksite en het nieuwe retailcomplex Malinas, krijgt de stad een forse uitbreiding noordwaarts.

Deze projecten vereisen aanpassingswerken aan de N16. Het retailcomplex krijgt een rechtstreekse aansluiting op de N16 en voor de Eandiswijk zal het kruispunt aan de Elektriciteitsstraat aangepast worden.  Het stadsbestuur wil de groei van de stad op een kwalitatieve, doordachte en ruimtelijk verantwoordelijke manier aanpakken.

Vandaag is de N16 een autoweg die tot aan het Begijnhof loopt en waar geen fiets- en wandelverkeer mogelijk is. De Dijlestad wil de N16 laten hercategoriseren van een bovenlokale weg, naar een lokale weg en een herprofilering overeenkomstig dit statuut.

Mechelen wenst de effecten van een herprofilering in kaart te brengen door middel van een mobiliteitsonderzoek. De stad wenst hiermee een zicht te krijgen op de condities die nodig zijn om de N16 om te vormen naar een lokale weg – met de allure van een stedelijke boulevard – en tegelijkertijd erover te waken dat de woonstraten niet gebruikt worden voor het doorgaand verkeer.

“Een herprofilering van de N16 biedt de kans om deze weg stedenbouwkundig beter te laten aansluiten bij de aangrenzende stadsontwikkelingen waar de focus ligt op wonen, gebiedsondersteunende functies en handel. Een verlaging van het snelheidsregime naar maximum 50 km/uur zal bovendien een gunstig effect hebben op de geluidshinder die de N16 voorbrengt”, aldus Greet Geypen, schepen van Stadsontwikkeling.

Nieuwe stadstoegang

“De studie zal inzicht geven in de te verwachten mobiliteitseffecten wanneer de N16 wordt omgevormd naar een lokale weg. Vandaag kent de N16 een wegprofiel dat zeer breed is met veel plaats voor auto’s. In het Mechelen van morgen herverdelen we de ruimte over de verschillende mobiliteitsmodi van voetganger, fiets, openbaar vervoer tot de auto. Dankzij de goede bereikbaarheid vanuit enkele invalswegen op de N16 kan ook de nieuwe wijk Kantvelde vlot ontsluiten. Het wordt een toekomstige nieuwe stadstoegang om Mechelaars en haar bezoekers te verwelkomen in ons stadscentrum”, klinkt het bij Vicky Vanmarcke, schepen van Mobiliteit.

Eindrapport eind augustus klaar

De gunning voor de verkeerskundige studie is momenteel lopende. Enkel offertes die uiterlijk voor 2 maart om 14.00 uur via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/ worden verstuurd, worden aanvaard. Het eindrapport wordt omstreeks eind augustus van dit jaar verwacht.

Op basis van de aangereikte oplossingen uit het eindrapport wenst de stad een onderbouwde lange termijnvisie te kunnen voorleggen aan de huidige wegbeheerder (AWV) om daarna een verdere procedure voor de overdracht van de N16 op te kunnen starten. De overdracht moet eerst plaatsvinden, alvorens de werken voor de heraanleg kunnen aanvangen.

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail