Stad houdt begrotingstraject aan en blijft investeren

Elk jaar wordt in december het financieel meerjarenplan aangepast aan de laatste rekeningcijfers, nieuwe ramingen, en nieuwe projecten. Het stadsbestuur van Mechelen stelde vandaag haar laatste begrotingsplannen voor. “We houden het begrotingstraject aan met een schulddaling van 42 miljoen en we blijven investeren in nieuwe projecten”, klinkt het.

Het financieel meerjarenplan van een lokaal bestuur bevat de planning van het beleid en de financiën voor een periode van zes jaar (2020-2025). Een lokaal bestuur moet daarbij minstens aan twee voorwaarden voldoen. Ten eerst moet er elk jaar een positief Beschikbaar Budgettair Resultaat zijn, dat wil zeggen dat er genoeg geld beschikbaar moet zijn op kasbasis. Daarnaast moet een lokaal bestuur – integenstelling tot de hogere overheden – ook een positieve autofinancieringsmarge kunnen voorleggen op het einde van het meerjarenplan. Dat is de indicator voor het structurele evenwicht, zodat leningen kunnen afgelost worden met een positief exploitatiesaldo.

Het was en is de ambitie van het stadsbestuur van Mechelen om naast deze twee wettelijke voorwaarden ook in te zetten op een daling van de leninglast. Burgemeester Bart Somers: “We hebben de laatste 23 jaar veel geïnvesteerd in Mechelen. Ons openbaar domein kreeg een enorme opwaardering en onze stad werd veiliger, groener, leefbaarder, en aantrekkelijker voor bedrijven en burgers. Deze investeringen waren nodig, maar brachten natuurlijk een leninglast met zich mee. De afgelopen jaren hebben we, tegen de algemene stroom in, onze leningslast doen dalen. Dat traject houden we aan maar we blijven extra investeren, want een stad is nooit af en mag nooit stilvallen. We investeren extra in onze gebouwen, 9,9miljoen euro extra in politie en bijna één miljoen euro extra in groenonderhoud.”

De Mechelse leninglast daalt dit meerjarenplan van 294 miljoen euro naar 252 miljoen euro. Geen enkele andere centrumstad laat haar leninglast deze legislatuur zo sterk dalen. Schepen van Financiën Arthur Orlians: “Ondanks een coronacrisis, energiecrisis en inflatiecrisis laten we onze schuld dalen met 42 miljoen euro. Geen enkele centrumstad doet beter. Onze leninglast per inwoner was aan het begin van de bestuursperiode de hoogste van de 13 centrumsteden, maar zakt stapsgewijs naar de 7e plaats en dus de middenmoot. We doen dit zonder de investeringsmotor te laten stilvallen, want dit meerjarenplan investeren we maar liefst 298,9 miljoen euro.”

Nieuwe investeringen

Dat er opnieuw geld wordt voorzien voor Ottertrotter opnieuw in het Tivolipark te organiseren en terug op te bouwen met de buurt, werd al enkele dagen eerder gecommuniceerd. Een ander opvallend project is het feit de stad geld voorziet voor de aankoop van de Onze-Lieve-Vrouw van Leliëndaalkerk in de Bruul.

Schepen van Financiën en patrimonium Arthur Orlians: “De Jezuïten hebben ons laten weten dat ze hun werking op een andere locatie wensen verder te zetten en de kerk in de loop van 2024 verlaten, waardoor de kerk en een deel van het aanpalende gebouw te koop komt te staan. De Jezuïtenkerk is één van onze acht historische kerken en zeer centraal gelegen. We willen vermijden dat er hier langdurige leegstand ontstaat, en het is bovenal een kans om samen met de private sector een mooie invulling te realiseren. De grootste reden waarom we de kerk zouden aankopen is het feit dat we op die manier de Sinte-Mettetuin nog verder kunnen vergroten en misschien zelfs een ingang en doorsteek kunnen creëren langs de Bruul”.

Eerste schepen en schepen van Openbare werken, Natuur- en groenontwikkeling Patrick Princen: “Het is een unieke kans om de Sinte-Mettetuin met maar liefst 1000 m² te vergroten. Een nieuwe stilteplek met ook hier een prachtige oude beuk waar nog meer Mechelaars van zullen kunnen genieten. Maar we investeren het komende jaar zeker niet alleen in groen blauwige oases in het hart van onze stad. We investeren in nog meer genietplekken, zoals het domein De Borght in Nekkerspoel, het Van Deykpark, het SteenWegPark en het Keerdokpark, alles samen meer dan 2,5 keer de omvang van de Kruidtuin.

En ook de heraanleg van straten en pleinen gaat onverminderd voort. Schepen Patrick Princen: “We kijken natuurlijk uit naar het afwerken van de Adegemstraat en de Grote Nieuwendijk. Maar starten ook heel wat vernieuwingen van ons openbaar domein op in het centrum, de wijken én de dorpen. Samen goed voor opnieuw bijna 58,5 miljoen euro aan investeringen, nog los van de investeringen die PIDPA doet in aanleg van rioleringen. We voorzien 1,4 miljoen euro aan onderhoud en verbetering van voetpaden en fietspaden. 2024 wordt ook het jaar van twee nieuwe voet- en fietsbruggen, aan de Winketkaai en over de Dijle aan het Tangentfietspad”

Tot slot blijft dit stadsbestuur ook slim investeren in klimaatvriendelijke maatregelen. “Meer dan ooit moeten we als stad het voortouw nemen in de transitie naar een koolstofvrije en klimaatbestendige samenleving. We houden ons ritme van verledding van onze openbare verlichting op peil en versnellen in het plaatsen van PV-panelen, we rollen warmtenetten uit en trekken budget uit in een onderzoek naar hoe we de Dijle als warmtebron kunnen inschakelen. We creëren daarvoor ruimte in deze begroting dankzij verschillende Vlaamse en Europese subsidies”, aldus nog de schepen.

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail