Stad houdt begrotingstraject aan, cijfers beter dan geraamd

Maandagavond bespreken de gemeenteraadsleden de Mechelse begrotingscijfers. Het laatste begrotingsdebat van deze legislatuur. Elk jaar wordt in juni de jaarrekening verwerkt en het meerjarenplan aangepast aan de laatste cijfers. Uit de jaarrekening van 2023 blijkt dat de cijfers opnieuw beter zijn dan geraamd. “We houden het begrotingstraject aan, laten onze schuldpositie zakken naar de middenmoot van de Vlaamse centrumsteden, en blijven investeren”, klinkt het.

Het geraamde exploitatiesaldo (alle operationele inkomsten en uitgaven) van Stad Mechelen bedroeg bij de laatste aanpassing van het meerjarenplan in december afgerond 25miljoen euro. Uit de cijfers van de jaarrekening blijkt een positief exploitatiesaldo van bijna 30 miljoen euro.

Schepen van Financiën Arthur Orlians: “De exploitatie-ontvangsten werden geraamd op 284,5miljoen euro, terwijl het in de jaarrekening om 276 miljoen gaat. Maar de exploitatie-uitgaven werden in het meerjarenplan begroot op 259 miljoen, terwijl de effectieve uitgaven in de jaarrekening meer dan 13 miljoen euro lager liggen. Dat komt omdat sommige uitgaven in het meerjarenplan werden overschat. Het exploitatiesaldo is afgerond 5 miljoen euro beter dan geraamd. Het toont aan dat we voorzichtig hebben begroot en het beter doen dan het vooropgestelde begrotingstraject.”

Schuld daalt verder
In de periode van het financiële meerjarenplan (2020-2025) is Mechelen, met uitzondering van Hasselt, de enige Vlaamse centrumstad die haar schuld doet dalen.  “In het verleden hebben we veel geleend om te kunnen investeren. Onze stad had dit nodig. Maar we leenden aan lage vaste rentevoeten en onze stad werd terug aantrekkelijk voor burgers en bedrijven. We begonnen deze bestuursperiode met de hoogste leninglast per inwoner, maar zakken naar de middenmoot van de Vlaamse centrumsteden. Dat is geen goed-nieuws-show, maar de realiteit op basis van cijfers uit de jaarrekening. Onze schuld daalt dit jaar zelfs met 5,5 miljoen euro meer dan voorzien”, klinkt het bij Arthur Orlians.

Blijven investeren
De schuld daalt deze bestuursperiode met meer dan 42 miljoen, maar het stadsbestuur kiest ervoor om te blijven investeren

Burgemeester Bart Somers: “We laten onze schuld dalen, maar onze investeringsmotor valt niet stil, wel integendeel. Deze legislatuur zullen we meer dan 271 miljoen euro hebben geïnvesteerd. Als je alleen naar het jaar 2024 kijkt, staat er nog heel wat op de planning. Denk aan de aankoop van de Jezuïetenkerk met het vergroten van de Sinte-Mettetuin en de reeds geplande openingen van het speelgoedmuseum, Impact Factory, Depot Rato en de Predikherenkerk.

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail