Nekkerspoel station © Dirk Vertommen

Stad en provincie lanceren ID-controle aan De Nekker

Op voorstel van de Mechelse burgemeester ging de bestendige deputatie van provincie Antwerpen deze voormiddag akkoord om alvast in provinciaal domein De Nekker te starten met identiteitscontroles. Idee is om mensen die geregistreerd staan als amokmakers preventief te weren uit het park.
Een soortgelijk systeem past de stad al langer toe in de stedelijke fuifzaal De Loods. Wie eerder door de politie werd geverbaliseerd voor een misdrijf komt op een lijst terecht met een tijdelijk toegangsverbod. De selectie gebeurt via ID-controle bij de ingang van de fuifzaal. “De technologie bestaat. Dit systeem kan dus op relatief korte termijn ook geïmplementeerd worden in de Nekker. Ik ben blij dat de provincie daarin deze voormiddag gevolgd is en bereid is om het systeem alvast in De Nekker te testen en nadien eventueel uit te breiden naar de andere provinciale domeinen. Ik ben heel tevreden met de efficiënte en oplossingsgerichte samenwerking met de gouverneur en de bestendig afgevaardigde de voorbije uren en dagen”, zegt burgemeester Alexander Vandersmissen.
Stads- en provinciebestuur zijn sinds maandag in intensief overleg om de overlastproblematiek in De Nekker kordaat en efficiënt aan te pakken. Er wordt gewerkt op verschillende sporen. Gisteren werd al beslist om het maximum aantal bezoekers te beperken tot 3000 en enkel online reservaties toe te laten.
De voorbije uren werden nog extra afspraken gemaakt. Zo zullen de Spoorwegpolitie en Securail werken in de diepte om groepen jongeren reeds in de Brusselse stations te wijzen op de inschrijvingsplicht die geldt voor De Nekker en de vervoersbewijzen controleren voor opstappen.
In de buurt van De Nekker is er verhoogde aanwezigheid van lokale politie. “Ik heb sinds dit weekend reeds 8 plaatsverboden opgelegd. Indien nodig zullen er nog extra volgen. Ook onze preventiewerkers zijn in de buurt proactief aanwezig,” zegt Vandersmissen.
De burgemeester roept de minister van Binnenlandse Zaken ook op om de voetbalwet uit te breiden naar alle recreatiedomeinen. “Die beslissing moet natuurlijk bovenlokaal genomen worden. Een uitbreiding van de voetbalwet zou toelaten om geregistreerde amokzoekers uit alle recreatieparken te weren. Dit zou het probleem echt bij de wortel aanpakken. Zo’n verruiming van het plaatsverbod is trouwens een idee dat de minister zelf nog heeft voorgesteld in januari 2021”, zegt Vandersmissen.
Het actieplan is bovenal een sociale maatregel. “Alle Mechelaars moeten kunnen genieten van vrije tijd. Vaak zijn het minder kapitaalkrachtige Mechelaars die kiezen voor een strandvakantie in eigen stad. Mensen kunnen overlast door amokmakers of intimidatie missen als kiespijn. We doen dit in de eerste plaats voor die gezinnen”, aldus nog de burgemeester.
Afbeelding: ©  Dirk Vertommen

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail