Stad en bewoners experimenteren samen met nieuw type laadpaal

Het stadsbestuur zoekt Mechelaars die willen meewerken aan een proefproject met elektrische laadpalen. “In het kader van onze klimaatambities willen we het elektrisch rijden maximaal faciliteren. Dat kan natuurlijk enkel met voldoende laadplaatsen. Logisch dus dat we investeren in extra plekken om de batterijen op te laden. Daarom starten we in drie stadswijken een pilootproject met een nieuw type laadpaal, de Lupys”, zegt burgemeester Alexander Vandersmissen.

Lupys is een laadpaal die tegen de voorgevel van rijwoningen wordt gemonteerd. In tegenstelling tot andere laadpalen, ligt de oplaadkabel dus niet op de rijbaan of het voetpad. Het doel is om in de teststraten telkens een groep bewoners te vinden die samen gebruik maken van de laadpaal die bij één van hen tegen de gevel staat. Het laadpunt van LUPYS wordt aangesloten op de meterkast van de woning. “Als incentive nemen we voor dit project de aankoop- en installatiekosten op ons. De gebruikers betalen enkel de elektriciteitskosten voor het laden van de wagen”, aldus nog Vandersmissen. Van één laadpaal kunnen meerdere wagens gebruikmaken. Een app regelt de kostenverdeling en afspraken.

Lupys is al het derde project met laadpalen dat momenteel loopt in de stad Mechelen. Twee weken geleden kondigden Proximus en de stad Mechelen een gezamenlijk proefproject aan waarbij laadstations voor elektrische voertuigen aangesloten worden op straatkasten met telecomapparatuur van Proximus, een Belgische primeur. Daarnaast werkt de stad met de Vlaamse overheid ook aan het opstellen van een potentieelkaart waarop wordt aangegeven wat de verwachte nood is tussen nu en 2025 voor laadpalen.  Concrete locaties voor bijkomende laadinfrastructuur worden op basis daarvan nu al bepaald.

Voorsprong nemen
Te verwachten valt dat Mechelen door al deze projecten zijn voorsprong qua laadinfrastructuur in Vlaanderen nog zal vergroten. Met 139 (semi-)publieke laadpalen telt Mechelen nu al de meeste laadpalen per inwoner. “Een bewuste keuze”, zegt Alexander Vandersmissen, “duurzame mobiliteit is één van onze drie speerpunten deze bestuursperiode en absoluut noodzakelijk om de belangrijke doelstellingen uit het Lokaal Energie- en Klimaatpact te halen.”

Voor de bewoners uit de drie wijken waar het proefproject loopt, organiseert de stad op 14 december ook een online infosessie over Lupys. Er volgt nog een algemene bevraging i.v.m. laadinfrastructuur in Mechelen voor alle bewoners. Deze wordt gelanceerd in de Nieuwe Maan van januari-februari 2022.

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail