Vorig jaar startte Stad Mechelen het project ‘e-service ondernemerschap’. De stad wil met dit e-loket een gepersonaliseerde service voor ondernemers opzetten. Het doel is om het digitale contact tussen de stad en de ondernemers te optimaliseren. De stad wil het nieuwe systeem op punt zetten en organiseert momenteel een bevraging bij enkele ondernemers die hun (vergunnings)aanvraag digitaal ingediend hebben.

Ondernemers ontvangen heel vaak informatie van de stad, maar deze informatie komt vaak nog niet digitaal en nog niet op maat van de ondernemer. Daarom maakt Mechelen momenteel werk van een gepersonaliseerd e-loket voor ondernemers. Het doel van het project ‘e-service ondernemerschap’ is dat de ondernemer digitaal (vergunnings)aanvragen kan doen en steeds een duidelijk overzicht houdt over zijn aanvragen.

Efficiënte digitale dienstverlening

“Ondernemen is al enkele jaren zeer belangrijk binnen het beleid van de stad Mechelen.
Binnen het nieuwe bestuursakkoord is ondernemen opgenomen als een van de drie speerpunten. Met dit project zetten we in op de digitalisering van de samenwerking met de ondernemingen en het verder stroomlijnen van de communicatie tussen Stad Mechelen, Vlaanderen en onze lokale ondernemers. Op deze manier willen we een dienstverlening verkrijgen die beantwoordt aan de behoeften van onze ondernemers”, klinkt het bij Economieschepen Greet Geypen.

“Met het e-loket voor ondernemers willen we de dienstverlening van de stad naar de ondernemers efficiënter organiseren. Zowel vanuit het oogpunt van de ondernemer als vanuit het oogpunt van de stad. We doen dit door optimaler gebruik te maken van de informatie- en communicatietechnologieën”, aldus schepen van slimme stad Marina De Bie.

Co-traject met ondernemers opgestart

De uitbouw van het e-loket is gestart op basis van een co-creatietraject met de stadsdiensten en de ondernemers. Momenteel is de tweede fase opgestart waarbij de digitale aanvraagflow van vergunningen herbekeken wordt. Hiervoor wordt momenteel een bevraging georganiseerd bij enkele ondernemers. Hun input moet helpen om het digitale proces op een gebruiksvriendelijke manier te ontwikkelen. In de zomer wordt de opvolging van zes vergunningen  (zoals o.a. de horecavergunning) gedigitaliseerd. Zo kunnen ondernemers online de stand van hun aanvragen opvolgen, op elk moment van de dag.

In een volgende fase bevraagt de stad alle ondernemers in Mechelen om te informeren hoe zij de digitale dienstverlening vanuit de stad verlangen. Hierbij kunnen ondernemers zelf aangeven welke informatie ze van de stad willen ontvangen en welke informatie ze graag hebben dat de stad over hun onderneming weet en kan delen met andere ondernemers.

Connectie met alle overheidsdiensten

“We voeren een beleid om enerzijds bestaande ondernemingen te ondersteunen en anderzijds nieuwe ondernemingen te verwelkomen.  Door het grote jaarlijkse aantal nieuwe ondernemers dient de stad na te denken op welke manier ze de dienstverlening naar deze ondernemers zo goed en efficiënt mogelijk kan organiseren en ondernemers zo snel mogelijk bij hun opstart kan begeleiden naar het e-loket”, aldus Greet Geypen.

“Dit kan enkel door dit project heel integraal aan te pakken. We willen niet gewoon enkele vergunningen digitaliseren. Het e-loket moet uitgroeien tot een kanaal waarmee ondernemers een overzicht hebben van de connectie met de stad en met alle overheidsdiensten”, vult Marina De Bie aan.

Het totale kostenplaatje voor bedraagt € 426.254 euro. EFRO Vlaanderen subsidieert het project voor
€ 170.501. De Vlaamse overheid zorgt voor een cofinanciering van € 85.250.

Het project sluit aan bij de doelstelling van de Vlaamse regering en van VLAIO voor de ontwikkeling van www.e-loketondernemers.be. Dit e-loket heeft de doelstelling om uit te groeien tot het centrale loket voor ondernemers waarin ze al hun vergunningen met Belgische overheidsdiensten kan raadplegen.