Sportsector krijgt ook bij de 2de coronagolf ondersteuning

Zowel de sportondernemingen als sportclubs kunnen door de goedkeuring van het ‘nieuw stedelijk reglement inzake toelage coronanoodfonds’ opnieuw een financiële tegemoetkoming krijgen uit het daarvoor voorziene coronanoodfonds, goed voor 220 000 euro. Want ook de sportsector bleef in de 2de golf niet gespaard en is financieel getroffen door de coronabeperkingen.

Toekenning
Om de middelen zo correct mogelijk te verdelen werd er een nieuw subsidiereglement goedgekeurd op de gemeenteraad. Er zal op 2 aparte thema’s een berekening gebeuren zijnde de ‘coronakosten’ en de ‘vaste algemene kosten’. De som van de 2 toelages zal de totale coronatoelage vormen die een sportonderneming en -vereniging kan ontvangen.

Er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden zoals het aansluiten bij de ‘UiTPAS met kansentarief.
“Hiermee geven we als stad opnieuw een duidelijk signaal dat we zoveel mogelijk Mechelse jeugd alle kansen willen geven om te sporten in zijn sport naar keuze. Zo participeren ze in een sociaal weefsel, leren deelnemen binnen een structuur en ervaren succesbeleving. Allemaal factoren die een positieve invloed kunnen hebben op hun toekomst, zeker nu corona het nog lastiger heeft gemaakt voor de meest kwetsbare jongeren. Door de invoer van deze voorwaarde, blijven we met de stad en de sportclubs hier maximaal op inzetten.”, aldus de sport-, jeugd- en preventieschepen.

Daarnaast verwachten we een wederzijds engagement van het Mechels sportlandschap om samen met de sportdienst van stad Mechelen mee te werken aan het sportief vakantie-aanbod.

Sportondernemingen
Naast de sportclubs bereiken ook de Mechelse sportondernemingen veel van onze jeugd. Ze bezorgen hen kwalitatieve sportbeleving en dragen voor een groot deel bij aan de Mechelse talentontwikkeling. Evident dat we geen enkele partij willen verliezen door corona, vandaar dat we hen ook zullen ondersteunen met de coronatoelages voor hun sportieve afdeling.

Info
Sportondernemingen en -verenigingen die in aanmerking wensen te komen voor deze toelage moeten hiertoe uiterlijk op 15 januari 2021 een officiële aanvraag indienen. Het digitale aanvraagformulier en de bewijsstukken kunnen enkel digitaal worden ingevuld en doorgestuurd naar sportdienst@mechelen.be. Dit document is terug te vinden en te downloaden op www.mechelen.be.

 

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail