Sint-Lambertuskerk in Muizen krijgt nieuw dak en betere isolatie

Deze maand starten de werken aan de Sint-Lambertuskerk in Muizen. De kerk krijgt onder meer een nieuw dak. “Het dossier sleept al enkele jaren aan, maar het is goed nieuws voor Muizen dat de werken nu van start gaan. De kerk heeft een belangrijke historische en architecturale waarde. Naast het beschermen van de erfgoedwaarde wordt er ook extra isolatie geplaatst”, zegt Arthur Orlians, schepen van Monumenten.

In 1944 werd de Sint-Lambertuskerk te Muizen vernield door een V-bom, enkel de toren bleef overeind. In 1949 kwam de beslissing om de site van de toren te bewaren en de nieuwe kerk te bouwen op de plaats van de vroegere pastorij. In 1998 kreeg deze nieuwe kerk een bescherming omwille van de historische en architecturale waarde.

In 2014 werd een restauratiedossier opgemaakt voor werken aan de daken van de Sint-Lambertuskerk. Tijdens de jaarlijkse nazichten was immers gebleken dat de bestaande dakdichting stilaan aan vervanging toe was.

Schepen van Monumenten Arthur Orlians: “Naast de totale vernieuwing van het dak en het plaatsen van isolatie worden ook herstellingen uitgevoerd aan de schouwen en de betonnen kroonlijst. De koperen regenwaterafvoeren worden vervangen door nieuwe afvoerbuizen en de aansluiting op de riolering wordt aangepast zodat het regenwater gerecupereerd kan worden. De kerkfabriek wil zelf ook zonnepanelen plaatsen op het platte dak van de kerk, want dat is goed voor hun energiefactuur en toch niet zichtbaar vanop het straatbeeld. Daarnaast worden ook de terrassen aan de voor- en achtergevel van de pastorie gesaneerd.”

Kerken in de dorpen

Vermits de Sint-Lambertuskerk als monument is beschermd, kan de stad voor deze werken rekenen op een restauratiepremie. Het dossier werd in 2014 ingediend bij het agentschap Onroerend Erfgoed waar het op de wachtlijst belandde. Aan de ontwerpers werd gevraagd om het dossier te actualiseren alvorens in aanbesteding te gaan. In het dossier van 2014 werd reeds voorzien in bijkomende isolatie op de daken boven kerk en pastorie, op basis van de recent opgemaakt energie-audit werd de dikte van de isolatie nog aangepast aan de hedendaagse normen.

Voor deze werken wordt een budget voorzien van ongeveer 363.400 euro. De toegekende premie voor de restauratieve werken bedraagt ca. 107.000 euro. De restauratie wordt uitgevoerd door de firma PIT-Eiffage nv uit Kapellen. De werken zullen dit najaar nog starten en tegen de zomer 2024 worden afgerond.

Arthur Orlians: “Deze werken aan de kerk in Muizen komen bovenop de werken aan het kruis van de Sint-Amanduskerktoren in Heffen, de restauratie van het dak van de Sint-Martinuskerk in Hombeek en de buitenrestauratie van de Sint-Niklaaskerk in Leest. De kerken in onze dorpen zijn van grote historische en culturele erfgoedwaarde, het is belangrijk dat we daarin blijven investeren en ze zo goed mogelijk onderhouden.”

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail