Schoolafdeling Sint-Janshof blijft langer in Paardenkerkhofstraat

In 2020 gaf de stad Mechelen toestemming aan de school Sint-Janshof voor tijdelijk gebruik van het schoolgebouw van de stad gelegen in de Paardenkerkhofstraat. Nu wordt de overeenkomst met nog eens twee jaar verlengd. Het is de bedoeling dat de afdeling naar hun nieuwe pand verhuist zodra mogelijk.

De afdeling Club 9 van het Buitengewoon Secundair Onderwijs Sint-Janshof (BUSO) gebruikt sinds 2020 het schoolgebouw van de stad gelegen in de Paardenkerkhofstraat. Deze tijdelijke overeenkomst loopt normaal gezien af in juli 2022, maar de school vroeg de stad om de tijdelijke gebruiksovereenkomst met twee jaar te verlengen. De stad verhuurt het gebouw voor € 150 per jaar.

Club 9 is een bijzondere doelgroep binnen het BUSO voor jongeren met een autismespectrumstoornis, maar zonder verstandelijke beperking. Gezien de grootte van de school Sint-Janshof in de Nekkerspoelstraat en de noden van deze jongeren is er behoefte aan een aparte ruimte.

Op termijn zal deze afdeling van het BUSO verhuizen naar een pand op de Brusselsesteenweg. De verbouwingswerken aan dat pand hebben vertraging opgelopen waardoor de noodzaak is ontstaan om het schoolgebouw aan de Paardenkerkhofstraat ook na juli 2022 te kunnen gebruiken. “Met uitzondering van het kunstonderwijs, zijn wij als stad geen inrichtende macht voor het onderwijs in Mechelen. Toch ondersteunen we het Sint-Janshof in hun werking, door dit gebouw nog eens twee jaar ter beschikking te stellen. De bedoeling is dat deze afdeling verhuist naar hun eigen vernieuwde gebouw”, zegt Koen Anciaux, Schepen van Gebouwen en Eigendommen.

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail