Open-vld-mechelen-Schepen Koen Anciaux

Koen Anciaux

Schepen

Bevoegdheden:

  • Financiën 
  • Gebouwen
  • Eigendommen
  • Monumenten
  • Landbouw
  • Juridische zaken 

Koen is geboren te Vilvoorde. Hij groeide op in een ‘politieke familie’. Liep school in Zaventem en verhuisde in 1985 naar Mechelen en is sinds 1988 lid van de Mechelse gemeenteraad. Zo werkte hij mee aan de verandering, namelijk het ‘floreren’ van de stad Mechelen. In 2001 werd hij voor de eerste keer schepen en in 2003-2004 en tijdens het minister presidentschap van Bart Somers, was hij waarnemend burgemeester. Om de huidige beleidsdoelstellingen zo goed mogelijk te realiseren is er een goed opgesteld investeringsprogramma nodig als basis. Als schepen van Financiën ziet hij hierop toe. 

De uitdaging is om naast een stapsgewijze afbouw van de stadsschuld te blijven investeren in duurzame mobiliteit, innovatief ondernemen en de aanpak kinderarmoede. Mechelen financieel gezond te houden blijft het uitgangspunt. 

Koen is getrouwd, heeft twee zoons een dochter en een plusdochter.