Open-vld-mechelen-Schepen Greet Geypen

Greet Geypen

Schepen

Bevoegdheden:

  • Stadsontwikkeling
  • Ruimtelijke Ordening & Stedenbouw
  • Wonen
  • Economie
  • Ondernemen
  • Personeel 

Greet Geypen was de voorbije jaren een sterkhouder op de departementen Openbare Werken, Stadsvernieuwing,  Monumentenzorg en Economie. Ze stond mee aan de wieg van de heropleving van onze stad. Als geboren en getogen Mechelse liep Greet school in Sint-Jozef-Coloma en het Scheppersinstituut waar ze voorzitster werd van de leerlingenraad. Haar studies als licentiate Geschiedenis aan de Universiteit Gent en Internationale Betrekkingen en Vergelijkende Politieke Wetenschappen aan de Universiteit van Louvain-la-Neuve hebben haar maat schappelijke interesse nog versterkt. Ze werkte bij de Belgische Vereniging der Banken, op verschillende ministeriële kabinetten en op de hoofdzetel van de Open Vld. Ze was skimonitrice, monitrice bij BLOSO-kampen, redster en deed intensief aan atletiek.  Ze houdt van geschiedenis, Franse kaas, verse lakens, de wolken, thee drinken, de zee en de bergen, Parijs, sport, Connie Palmen, aperitief, citytrips, en het leven.

Greet is gehuwd en is moeder van 2 kinderen.