Restauratie voor ’t Schipke en Hof van Busleyden

De stad Mechelen plant vanaf voorjaar 2022 twee waardevolle restauraties in het hart van de stad, aan de Frederik de Merodestraat. Het leegstaand historisch pand ‘t Schipke wordt gerestaureerd om er vervolgens een museumcafé in onder te brengen. Van 2022 tot eind 2023 worden de gevels, daken, goten en het houten schrijnwerk van museum Hof van Busleyden gerestaureerd.

Hieronymus van Busleyden was kort na 1500 een belangrijke humanist in de Nederlanden. Als lid van de Grote Raad van Mechelen liet hij een prachtige paleiswoning in renaissancestijl inrichten. Hij ontving er belangrijke denkers, onder wie Erasmus en Thomas More. Na een grondige restauratie en herinrichting opende het vernieuwde Museum Hof van Busleyden midden juni 2018. Het museum herbergt bovendien enkele topstukken. Hoewel het interieur van het Hof van Busleyden werd afgewerkt in 2018,  wachtte de stad en AGB MAC de toekenning van de restauratiepremie af.

In het fraaie 18de eeuwse pand op de hoek van de Frederik de Merodestraat en Sint-Jansstraat, ‘t Schipke, was van 1947 tot 2011 de Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn gevestigd. “Het gebouw ‘t Schipke staat al meer dan 10 jaar leeg. Om het pand niet verder te laten verloederen willen we zo snel mogelijk starten met de restauratie en de herbestemming. Als museumcafé is een grote meerwaarde voor het museum en de buurt”, zegt Koen Anciaux, de schepen van monumenten. “Er blijft een grondige restauratie van het exterieur, daken, buitenschrijnwerk en gevels van Hof van Busleyden noodzakelijk. Dit gaat nu in uitvoering”, voegt schepen Anciaux eraan toe.

Engagement
Begin december 2014 diende de stad Mechelen een aanvraag voor premie in voor restauratie en herbestemming van Huis ‘t Schipke. Diezelfde maand werd ook een premie aangevraagd voor de renovatie en uitbreiding van het museum Hof van Busleyden. Beide dossiers werden inhoudelijk goedgekeurd in januari en april 2015.

“Ons museum trekt steeds meer bezoekers uit eigen land en buitenland, mede dankzij internationale toptentoonstellingen als Kinderen van de Renaissance en Uitbundig Verleden.”, zegt schepen van cultuur en toerisme Björn Siffer “Maar één puzzelstukje ontbrak nog: een gezellig museumcafé. ‘t Schipke wordt een nieuwe toplocatie voor museumbezoekers, Mechelaars en buurtbewoners. Het terras op de binnenplaats van het museum zal zorgen voor sfeer en gezelligheid tijdens mooie lente- en zomerdagen.”

Toen Onroerend Erfgoed in 2021 de vraag stelde of beide dossiers snel opgestart zouden kunnen worden, engageerde de stad Mechelen zich graag. Vlaams minister Matthias Diependaele kende twee voorlopige premies toe in juni 2021. De voorlopige premiebedragen zijn vastgelegd op  €1.629.481 en €365.234.

Sinds juli 2021 vonden er veel gesprekken plaats met alle betrokkenen, hebben de aangestelde architecten, AGB MAC, stad Mechelen, Onroerend Erfgoed, de brandweer en INTER. De dossiers van 2014 werden van onder het stof gehaald en geactualiseerd.

De stad Mechelen gunde via AGB MAC in februari 2022 beide percelen aan Artes Woudenberg nv voor een totaalbedrag van €2.573.620. Onroerend Erfgoed gaf toestemming om snel van start te gaan. De werken starten in de eerste helft van 2022 en lopen nog tot eind 2023.

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail