Restauratie van zeven schilderijen Begijnhofkerk afgerond

Tijdens de interieurrestauratie van de barokke Begijnhofkerk werden de schilderijen die op hoge hoogte hangen in de kerk gerestaureerd, dat waren 23 schilderijen en 18 decoratieve doeken in totaal. Via kleinere dossiers wordt er nu ook werk gemaakt van de restauratie van nog eens 29 barokke schilderijen, zowel door de stad Mechelen als de kerkfabriek Catharina. Het college besliste om de werken voorlopig op te leveren.

De eerste reeks werken omvat zeven schilderijen in de wandkapellen van de zijbeuken van de Begijnhofkerk van een onbekend schilder. Ze verbeelden fragmenten uit het leven van Maria van het moment waarop de engel Gabriël haar de blijde boodschap brengt tot Maria’s Tenhemelopneming.

“De werken gingen normaal gezien eind 2020 in uitvoering, maar werden als gevolg van de coronapandemie met vertraging opgestart in oktober 2021. De schilderijen waren in die mate vervuild dat de afbeeldingen slecht zichtbaar waren. Bovendien waren ze in het algemeen in slechte staat. Restauratiewerken waren dus hoogst noodzakelijk”, vertelt Koen Anciaux, de schepen van Monumenten.

Tijdens de werken was de Begijnhofkerk toegankelijk voor het publiek via de vzw Torens aan de Dijle en kregen de bezoekers een uitzonderlijke inkijk in het restauratieatelier.  Nu hangen de prachtig gerestaureerde schilderijen terug op hun plaats en kan je de parels in al hun glorie bewonderen tijdens de openingsuren van de kerk, zie hiervoor: www.torensaandedijle.mechelen.be

Inzet op snelle werking met maximale premie

In januari 2020 werd het beheersplan voor de Begijnhofkerk goedgekeurd. Sindsdien kunnen de stad Mechelen of de kerkfabriek Catharina per jaar één erfgoedpremie aanvragen voor het periodiek onderhoud van het exterieur en één erfgoedpremie voor beheersmaatregelen aan waardevolle interieurelementen en cultuurgoederen (oa. schilderijen dus).

Het dossier voor de restauratie van de 7 schilderijen werd in opdracht van de stad Mechelen opgemaakt door architectenbureau Beeck & Hermans. De uitvoering van de werken gebeurde door Altritempi NV voor een bedrag van €36.045. Stad Mechelen kreeg voor dit dossier een erfgoedpremie van €17.500 toegekend door het Agentschap Onroerend Erfgoed.

De tweede restauratiereeks, namelijk negen schilderijen van de zijbeuken, start deze maand. Ook hier volgt architectenbureau Beeck & Hermans het dossier op in opdracht van de stad Mechelen en de Kerkfabriek. De restauratiewerken gebeuren door Iparc.

Ook in de volgende jaren worden nog schilderijen gerestaureerd van Theodoor van Loon, van Jan Verhoeven, Jan Cossiers, Jan Erasmus Quelin en de triptiek ‘de verrijzenis’ van een (nog) onbekend meester en zal de mogelijkheid worden gegeven om de werkzaamheden van dichtbij te bewonderen.

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail