Restauratie historische orgel Sint-Pieter en Paulkerk

In het verleden liet de kerkfabriek van de Sint-Pieter- en Paulkerk haar monumentale orgel op regelmatige basis onderhouden. Zo een orgel is een fragiel instrument dat af en toe ook grondiger onder handen moet genomen worden. Het uitblijven van dergelijk groot onderhoud heeft ertoe geleid dat het orgel de laatste jaren quasi onbespeelbaar is. Stad Mechelen investeert daarom een bedrag van € 89.421 voor de restauratie van het orgel.

De Sint-Pieter- en Paulkerk werd opgetrokken tussen 1670 en 1677 en in de volgende decennia verder afgewerkt en ingericht. Eén van de laatste werken was de plaatsing van het monumentale orgel naar ontwerp van de Mechelse orgelbouwer Carolus Dillens in 1713. In de periode 1892-93 verbouwde en vergrootte de Brusselse orgelbouwer Pierre Schyven dit vroeg 18de-eeuwse orgel tot het huidige romantische instrument.

“Een goed bespeelbaar orgel, als solo- of begeleidingsinstrument gaat zeker bijdragen tot de verdere uitbouw van de nevenbestemming als concertkerk van de Sint-Pieter- en Paulkerk. Een doorgedreven onderhoud van het orgel moet het instrument terug concertwaardig maken. Er staan meerdere kerkorgels in de rij om gerestaureerd te worden in onze stad. Zo kunnen we Mechelen ook op de kaart zetten als orgelstad”, zegt Koen Anciaux, schepen van Monumenten.

Mechelen orgelstad

Momenteel zijn er in de acht Mechelse historische stadskerken slechts drie orgels in voldoende mate bespeelbaar om nog concerten te kunnen organiseren. Namelijk het kathedraalorgel, het orgel van de kerk Onze-Lieve-Vrouw van Leliëndaal (Bruul) en het orgel van de Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijkbasiliek. De restauratie van het historisch orgel van de Onze-Lieve-Vrouw over de Dijlekerk wordt kortelings afgerond. Het waardevolle Van Peteghemorgel afkomstig van de kerk Sint-Jozef Battel wordt begin mei in de Begijnhofkerk opgesteld. Dan is het nog wachten op de toekenning van de toelage Agentschap Onroerend Erfgoed om het orgel van de Sint-Katelijnekerk te restaureren. Voor de restauratie van het historisch orgel van de Sint-Janskerk wordt een dossier opgemaakt.

Een aantal stakeholders zijnde het Stedelijk Conservatorium en de 10 actieve professionele organisten in Mechelen zijn vragende partij voor instrumentarium waarmee ze de orgelcultuur in de stadskerken kunnen promoten. Ook de leerlingen van de orgelklas van het stedelijk conservatorium zullen voor hun lessen, repetities en optredens gebruik kunnen maken van dit instrument. Zo wordt Mechelen naast beiaardstad ook een belangrijke orgelstad met tal van mogelijkheden. Dit in samenwerking met vzw Orgels aan de Dijle.

Sinds 1 april vorig jaar zijn de kerkfabrieken Catharina, Sint-Jan en Sint-Pieter samengevoegd. De nieuwe voorzitter van kerkfabriek Catharina is Guido Vandeneede. Voor de opmaak van het onderhoudsdossier liet de stad zich bijstaan door een aantal orgelspecialisten. Daarnaast volgt ook de oud-voorzitter van de kerkfabriek Paul Vander Poorten het dossier mee op.

De opdracht voor de onderhoudswerken is gegund aan firma Pieter Vanhaecke orgelbouwer, uit Erps-Kwerps. De stad geeft hier € 89.421 aan uit. Het agentschap Onroerend Erfgoed kent een premie toe van € 30.000.
De werken zullen van start gaan in september en zullen duren tot december dit jaar.

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail