Woonwagenpark De Schans

Renovatie woonwagenpark De Schans start eind deze zomer

Stad Mechelen zal de dienstgebouwen op het woonwagenterrein renoveren en neemt tegelijkertijd verzakkingen ter hoogte van de perceelsgrens onder handen. De werken starten in september.

Het residentieel woonwagenterrein De Schans is gelegen in de Grote Nieuwedijkstraat. Het terrein is privé-eigendom van de stad Mechelen. Er worden 20 standplaatsen ter beschikking gesteld, die momenteel allemaal zijn ingenomen.

De infrastructuur vertoont al geruime tijd gebreken en moet worden aangepakt. De problemen bevinden zich in de dienstgebouwen met sanitair en technische berging. Deze zijn verouderd en in slechte staat. Daarnaast worden er verzakkingen van het terrein vastgesteld aan de perceelsgrens langsheen het domein van de Kolveniersgilde.

Het project is opgedeeld in twee percelen, die onafhankelijk van elkaar uitgevoerd worden: ‘renovatiewerken dienstgebouwen’ en ‘stabiliteitswerken keerwand’. Tijdens de uitvoering nemen de aannemers alle maatregelen om de stabiliteit van de woonwagens te waarborgen.

Duurzame aanpak 

Het voorstel dat nu op tafel ligt betreft een duurzame aanpak met geringe impact op de bewoners. “De bewoners kunnen op hun locatie blijven tijdens de werken zodat een ganse verhuisoperatie voorkomen wordt. We willen beide renovaties in een keer uitvoeren. De focus ligt op de dienstgebouwen die worden geïsoleerd en gemoderniseerd en de technische installaties die worden vernieuwd. De stabiliteitsproblematiek wordt aangepakt door middel van een keerwand. Gelijktijdig wordt de problematiek rond sluikstorten op het domein van de Kolveniersgilde aangepakt”, zegt Koen Anciaux de schepen van Eigendommen.

“In Mechelen zou niemand zich zorgen mogen maken over de kwaliteit van hun woonplaats”, vertelt schepen voor sociale zaken, welzijn en gelijke kansen Gabriella De Francesco. “Door kwalitatief wonen mogelijk te maken op het woonwagenterrein zetten we in op levenskwaliteit en samenleven.”

De werken werden gegund aan een totaalbedrag van € 1.091.471,26 waarvan ongeveer 80% zal gaan naar de renovatie van de dienstgebouwen en ongeveer 20% naar de opbouw van de keerwand. De Vlaamse overheid zal 90% van de totale bouwkost subsidiëren.

De werken zullen starten in september dit jaar. De bewoners en de Kolveniersgilde zijn geïnformeerd over de impact van de werken.

 

Foto: © Wannes Vansina

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail