Rechtszekerheid voor sport- en jeugdverenigingen

De gemeenteraad van 14 december keurde het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Zonevreemde Recreatie’ goed. Een plan waarin we sterk rekening houden met een goede afstemming van activiteiten op hun omgeving. Het resultaat zijn verscheidene regularisaties van recreatiegebied met zelfs uitbreidingsmogelijkheden. Het is een verademing voor verschillende sportclubs- en jeugdverenigingen die na enige tijd nu dan toch rechtszekerheid krijgen. Hun werking ligt nu in recreatiegebied, waardoor vergunningen en uitbreidingen door hen zelf aangevraagd kunnen worden. Dit geeft meer kansen en perspectieven om hun werking te verduurzamen en verder kwalitatief uit te bouwen.

Deelplannen
Het gaat over de zones van Chiro Muizen, scouts Parsifal, Life Style Center, Mechelse Kolveniersgilde, FC Zennester, SK Heffen, de gemeentelijke basketvelden Kruisbaan en Marterstraat en de sportcluster Vrijbroekpark die tot op heden in een onzekere en krampachtige situatie zaten of ze hun werking op deze plaatsen konden blijven uitvoeren.

“Goed nieuws dus voor deze verenigingen die nu zekerheid hebben gekregen en op erkend recreatiegrond hun werking kunnen verderzetten en uitbouwen. Ze hebben meer ademruimte en vrijheid waardoor ze hun toekomstverhaal meer vorm kunnen geven.”, verduidelijkt sport- en jeugdschepen Abdrahman Labsir.

“Met deze aanpassingen zetten we belangrijke stappen voor onze jeugd en verenigingsleven, die zonder zorgen hun vrijetijdsactiviteiten in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven uitoefenen. Als motivatie kan dit wel tellen en goed voor de Mechelse verenigingen want ze dragen bij tot het samenleven en kwalitatieve vrijetijdsbeleving, dat we hen deze erkenning kunnen geven doet deugd.”

Aanpassingen
Concreet betekent dit voor F.C. Zennester dat er een uitbreiding is voorzien van een bestaand recreatiegebied. Er zal voor Zennester 0.06 ha aangrenzend landbouwgrond omgezet worden naar recreatiegebied. Het stadsbestuur heeft echter wel een engagement opgenomen om tegelijk een deel voor recreatie bestemde grond terug om te zetten naar landbouwgebied.

Voor SK Heffen zal er een regularisatie gebeuren van het sportterrein en ontstaat de mogelijkheid voor een nieuwe ontwikkeling van het gebouw op hun sportsite.  Ook goed nieuws voor de twee basketvelden uit het RUP die hun werking blijven behouden en wanneer nodig vernieuwd kunnen worden. Daarnaast kan het recreatiegebied ‘Uilenmolenweg’ gaan uitbreiden om een multifunctionele sport- en recreatiecluster te realiseren, waar verschillende sporttakken en verenigingen gebruik van kunnen maken.

Jeugdverenigingen
Graag belichten we ook de sites waar de jeugdverenigingen Chiro Muizen en Scouts Parsifal werkzaam zijn. In Muizen zal het speelbos blijven bestaan en is er een kleine uitbreiding mogelijk. Ook de werking van VVKSM Parsifal wordt nu geregulariseerd en krijgt zelfs de mogelijkheid om een 2-lagig gebouw te ontwikkelen aan hun huidige site.

“Mechelse verenigingen die zich bevinden op een locatie die niet bestemd is voor hun activiteiten, hebben momenteel geen zekerheid over hun situatie. Deze verenigingen worden beknopt in hun mogelijkheden om uit te breiden of om af te breken voor een nieuwbouw. Het zonevreemd karakter kan immers problemen geven bij vergunningsaanvragen, subsidies, enzovoort.  Hierdoor kampen
bepaalde verenigingen met een acuut probleem. Door dit RUP krijgen een aantal zonevreemde verenigingen de mogelijkheid om op hun bestaande – vaak historisch gegroeide – locatie te blijven en krijgen ze nieuwe mogelijkheden voor de toekomst”, klinkt het bij Greet Geypen, schepen van Ruimtelijke Ordening.

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail