Project Ragheno geselecteerd voor internationale ontwerpstudie

Departement Omgeving lanceert samen met TU Delft en het Nederlandse Centrum Ondergronds Bouwen, een ontwerpstudie naar stedelijke verdichtingsmogelijkheden. In dat kader werd Ragheno geselecteerd om deel te nemen aan de ontwerpstudie ‘stad x ruimte’. Hierdoor zal er verder onderzoek gebeuren naar slimme en toekomstgerichte oplossingen voor ruimtelijke knelpunten op gebied van openbare ruimte, ondergrond en gebouwen. Naast het Mechelse Ragheno, werden er ook projecten uit o.a. steden als Rotterdam, Amsterdam en Leuven geselecteerd.

Mechelen wil Ragheno laten uitgroeien tot dé stadswijk van de toekomst. Samen met Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Oostende en Leuven werd Mechelen geselecteerd voor een ontwerpstudie waarbij verder onderzoek zal gebeuren naar slimme en toekomstgerichte oplossingen voor ruimtelijke knelpunten op gebied van openbare ruimte, ondergrond en gebouwen.

De ontwerpstudie wordt geleid door TU Delft, het Nederlandse Centrum Ondergronds Bouwen, en het Vlaamse Departement Omgeving. Het doel van de studie is om te verkennen hoe een herinrichting van stedelijke strategische locaties kan zorgen voor een hoger ruimtelijk rendement, meer leefomgevingskwaliteit en klimaatbestendigheid.

In de ontwerpstudie wordt gezocht naar nieuwe denkrichtingen, patronen en oplossingen voor integraal en multifunctioneel ruimtegebruik. Ook de ondergrondse ruimte wordt als volwaardige dimensie meegenomen tijdens het ontwerpend onderzoek.

Voor het project Ragheno werd een specifiek deelproject afgebakend waarbinnen onderzocht zal worden op welk manier een door de stad te realiseren gebouw aan het toekomstig park zowel naar invulling met functies als ontwerp, een strategische rol kan  opnemen in de nieuwe wijk.

“Wij zijn zeer tevreden in dit onderzoekstraject samen met steden als Amsterdam en Rotterdam te kunnen stappen. Met de deelname aan dergelijke onderzoekstrajecten zoeken we niet enkel naar slimme en duurzame oplossingen voor de ontwikkeling van
de wijk, maar plaatsen het ambitieuze project Ragheno als voorbeeld internationaal op de kaart. Dit ondersteunt volledig de ambities die we met het Ragheno willen waarmaken”, klinkt het bij Greet Geypen, schepen van Stadsontwikkeling.

Opmaak van energie- en waterconcept

Met een oppervlakte van 55 hectare zal project Ragheno de komende jaren het belangrijkste stadsontwikkelingsproject voor de stad Mechelen worden. Voor de nieuwe woon- en werkwijk, gelegen vlak naast het station en tussen de Leuvensesteenweg en de Vaart, maakt de stad momenteel een masterplan op.

De ambities van het masterplan liggen hoog. Met een ruim aanbod aan wonen en werkplekken geënt op een nieuw stadspark van ongeveer 11 hectare en de Vaart wordt een kwalitatieve invulling gegeven aan de vervuilde site. Op die manier zal het project Ragheno de groei van Mechelen zeer kwalitatief opvangen en wat betreft duurzaamheid een voorbeeld vormen voor andere steden.

Dit brengt ook een aantal uitdagingen mee die de stad via verschillende trajecten wenst te laten onderzoeken. Zo heeft de stad recent het team Ingenium-Opus25 en Sumaqua aangesteld voor de opmaak van een energie- en waterconcept voor de volledige wijk.

De stad wil op de site Ragheno een toekomstgerichte inrichting van de waterhuishouding waar er rekening wordt gehouden met de verwachte uitdagingen rond klimaatwijzigingen, droogte en piekneerslag. Belangrijke aandacht zal ook gaan naar het gebruik van data en smart sturing van het watersysteem. De ontwikkeling van de Raghenowijk biedt ook zeer belangrijke kansen voor het duurzame warmteverhaal van Mechelen. Hierbij wordt nagegaan of er interessante warmtenettracés kunnen uitgezet worden voor Ragheno en de omliggende wijken.

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail