foto PB Transitiehuis

Primeur: Mechels transitiehuis en dierenbescherming Mechelen starten samenwerking

Een deelnemer van het Mechels Transitiehuis wordt vrijwilliger bij Dierenbescherming Mechelen. De eerste contacten tussen beide organisaties lopen sinds december 2019.

Schepen van Dierenwelzijn Vicky Vanmarcke legt uit waarom ze de Dierenbescherming en het transitiehuis met elkaar in contact bracht: “Het idee was enkele maanden geleden ontstaan via een facebookvideo dat gemeenteraadslid El Morabet me stuurde. Ik zag een mooie samenwerking mogelijk om via ons Mechels dierenbeleid mens en dier na isolement samen te brengen.”

“Ik sta volledig achter de filosofie van het transitiehuis en ben blij dat ik op deze manier mijn steentje kan bijdragen. Velen hebben lange tijd het gezelschap van dieren moeten missen. Het is vaak een contact dat mensen terug een warm gevoel geeft.”, vertelt schepen van Dierenwelzijn Vanmarcke.

In september opende in Mechelen het eerste transitiehuis. Hier verblijven 15 gedetineerden die de laatste maanden van hun detentie werken aan hun re-integratie in de maatschappij. Het transitiehuis is een open huis, maar met duidelijke grenzen. Een plek waar respect en veiligheid voorop staan en waar coaches de deelnemers 24 uur per dag, 7 op 7, stap voor stap begeleiden om de overstap naar de maatschappij vorm te geven.

“Toen we onze deelnemers hadden ingelicht om als vrijwilliger bij Dierenbescherming Mechelen aan de slag te gaan, was het enthousiasme groot. Meehelpen in de opvang biedt onze deelnemers een kans om zinvol werk te doen. Ze kunnen ook iets terugdoen naar de maatschappij en dat geeft hen voldoening. Zo doet één van onze deelnemers zijn werk bij de dierenopvang in het kader van het herstelfonds en betaalt de schade aan het slachtoffer terug. Met het oog op herstel is dit een prachtig initiatief, zowel voor de deelnemers, de maatschappij als het slachtoffer”, vertelt Leen Muylkens, coördinator transitiehuis Mechelen. In het transitiehuis hebben een team van coaches als taak om de deelnemers te ondersteunen in hun individueel re-integratie-traject. Zo begeleidt coach Jolien (foto) één van haar deelnemers in het dierenopvangcentrum.

“Ons dierenopvangcentrum verwelkomt graag gemotiveerde vrijwilligers, die ook meer willen dan enkel eens gaan wandelen. Het kennismakingsgesprek in februari was goed verlopen waardoor de deelnemer van start kon gaan. Vanaf het algemene inloopmoment voor vrijwilligers is hij officieel aan de slag. De samenwerking verliep al van dag 1 erg vlot.”, vertelt Wendy Kerselaers als waarnemend beheerder van Dierenbescherming Mechelen.

Als vrijwilliger is het niet alleen belangrijk om de dieren aandacht en vriendschap te geven. Men moet ook de regels en procedures volgen. Bovendien zijn een goede samenwerking met het personeel en andere vrijwilligers noodzakelijk. Voor de vrijwilliger van het transitiehuis betekent dit het nemen van verantwoordelijkheden en iets terugdoen voor de maatschappij.

“Het is voor beide organisaties, zowel voor mens als dier een win-win relatie. We hopen dat de drempel tussen het transitiehuis en de samenleving, de buurt en haar voorzieningen hierdoor lager wordt. Misschien kan het idee zelfs meegenomen worden bij toekomstige oprichtingen van transitiehuizen” besluit schepen van Dierenwelzijn Vicky Vanmarcke.

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail