foto PB politie investeert in dierenwelzijn

Politie Mechelen-Willebroek investeert in Dierenwelzijn

De 40 wijkinspecteurs van Mechelen en Willebroek stappen ook mee in het dierenwelzijn verhaal en volgen op maandag 13 juli de basisopleiding dierenbescherming. Een zestal wijkinspecteurs krijgen een extra specialisatie en opleiding rond dierenwelzijn.

Deze opleiding heeft als doelgroep het operationele luik van politie, aangezien de focus ligt op het verrichten van de vaststellingen, opstellen van een proces-verbaal etc. … . Zoals eerder gemeld volgen de Mechelse gemeenschapswachten hiervoor een aparte opleiding die aansluit bij hun wijkwerking.

“Het is belangrijk om alle niveaus en actoren mee te krijgen in dit verhaal. De combinatie van gemeenschapswachten en politie met verhoogde alertheid voor dierenverwaarlozing maar ook kennis over dierenzaken maakt een sterk stedelijk weefsel”, vertelt Mechelse schepen van Dierenwelzijn Vicky Vanmarcke.

Schepen van Dierenwelzijn Willebroek, Bavo Anciaux sluit hierbij aan: “We spreken hier niet over een uitbreiding van het korps maar een toevoeging binnen de reguliere werking van de wijkpolitie Mechelen – Willebroek. We doen een oproep binnen onze medewerkers via onze eigen kanalen want vrijwillige medewerking met een hart voor dieren werkt het best.”
We hebben de ambitie om de komende jaren proactief aandacht te geven aan dierenwelzijn. Het regelmatig bijscholen en de coördinatie met externe partners, waaronder dierenasielen, blijven daarbij een cruciaal onderdeel.

De politie Mechelen – Willebroek bestaat uit 4 clusters, waarvan 1 in Willebroek. Elke teamchef van deze cluster heeft 10 wijkinspecteurs. In totaal 40 wijkinspecteurs die een basisopleiding rond dierenbescherming volgen bij PLOT, politieschool in Limburg.

Er wordt gewerkt met genuanceerde polivalentie, dit betekent dat wijkinspecteurs opdrachten uitvoeren binnen bepaalde diensten waarbij men zich kan specialiseren voor een bepaalde categorie. Na de opleiding zal er een draaiboek en procedure uitgeschreven worden die als handleiding kan dienen voor diegene die de opleiding op 18 juni niet kunnen volgen.

“We zorgen binnen het korps voor een aantal aanspreekpunten inzake dierenwelzijn : 4 in Mechelen en 2 in Willebroek. Zij zullen, naast de algemene opleiding dierenbescherming, nog een extra vorming volgen rond dierenwelzijn.” verduidelijkt korpschef Yves Bogaerts.

“Met onze lokale dierenwerking is het belangrijk dat we signalen van dierenmishandeling en dierenleed op grondgebied Mechelen-Willebroek snel opsporen en op de juiste manier dispatchen. Met deze opleidingen zetten we alweer een grote stap vooruit in ons dierenbeleid”, besluit Mechelse schepen van Dierenwelzijn Vicky Vanmarcke.

Ben je getuige van dierenmishandeling of –verwaarlozing en ken je de eigenaar van het dier? Meld dit dan bij Dierenwelzijn Vlaanderen: https://dierenwelzijn.vlaanderen.be/meldpunt-verwaarloosde-of-mishandelde-dieren
Ken je de eigenaar van het dier niet of is de situatie heel dringend? Neem dan contact op met de lokale politie Mechelen-Willebroek op het nr. 015.464.464. Voor dringende hulp bel je 101.

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail