Pleegzorg Provincie Antwerpen trekt naar Ragheno

Herontwikkelingsproject Ragheno, het bijna 55 hectare grote gebied achter het station van Mechelen, wordt een site met plaats voor 6.000 bewoners en 136.000 vierkante meter nieuwe kantoorruimte, een groot stadspark, horeca, een sporthal, waterpartijen en een jachthaven. Ook de hoofdzetel en de Mechelse afdeling van Pleegzorg Provincie Antwerpen zullen er op termijn hun intrek nemen. De vzw koopt het gebouw van waterbedrijf Water-link in de Zeutestraat 2.

Pleegzorg Provincie Antwerpen neemt op termijn haar intrek op de Raghenosite, de Mechelse stadswijk van de toekomst. Deze wijk van bijna 55 hectare moet als voorbeeld dienen voor het wonen, werken en samenleven in de 21ste eeuw. Heidi Mertens, algemeen directeur van Pleegzorg Provincie Antwerpen, legt uit waarom de vestiging van de vzw op deze locatie een absolute must is.

“Pleegzorg Provincie Antwerpen begeleidt meer dan 30 procent van de pleegzorgsituaties in Vlaanderen. Momenteel gaat het om ongeveer 2.500 pleegkinderen, pleegjongeren en pleeggasten in 1.900 verschillende pleeggezinnen. Als groeiende organisatie kunnen wij ons geen betere plek dromen dan op de Raghenosite, een uiterst bereikbare plek dankzij de nabijheid van het trein- en busstation en een veilige route voor wandelaars en fietsers naar het station. Voor onze cliënten – zowel ouders en pleegzorgers als pleegkinderen, pleegjongeren en pleegvolwassenen – is die bereikbaarheid van cruciaal belang.”

Vinger aan de pols
“Ragheno moet de stadswijk van de toekomst worden. Het huidig masterplan bevat de ambities voor de ontwikkeling van een duurzame en kwalitatieve wijk met een mix van wonen en werken. Er zijn al verschillende hoofdzetels gevestigd op de site, zoals het Rode Kruis en De Lijn. We weten dat verschillende bedrijven en organisaties naar deze site kijken. De stad Mechelen is erg blij dat een waardevolle organisatie zoals Pleegzorg ook voor deze site kiest. Ze passen perfect in onze visie voor de stadswijk van de toekomst”, klinkt het bij Greet Geypen, schepen van Stadsontwikkeling.

Duurzaamheid vormt de rode draad van de autoluwe site, een troef die ook Pleegzorg Provincie Antwerpen hoog in het vaandel draagt. “Een deel van de parking van het gebouw in de Zeutestraat transformeren we tot groene zone. Daarnaast zijn we van plan het gebouw te voorzien van alle moderne technologie. Een warmtepomp en zonnepanelen zullen niet ontbreken”, klinkt het bij Heidi Mertens.

De nabijheid van woningen en de directe toegang tot het centrum van Mechelen maken daarnaast dat Pleegzorg Provincie Antwerpen niet alleen figuurlijk maar ook letterlijk dicht bij de bevolking staat. Zo kan de organisatie onafgebroken de vinger aan de pols van haar cliënten houden.

Meer over Pleegzorg Provincie Antwerpen
Pleegzorg Provincie Antwerpen biedt zorg op maat voor kinderen, jongeren en volwassenen in kwetsbare posities. De organisatie doet dit samen met hen, met hun ouders, pleeggezin en andere betrokkenen. Op basis van openheid en gelijkwaardigheid worden ieders kwaliteiten en deskundigheid aangesproken. Zo worden en samen ontplooiingskansen gecreëerd met respect voor eigenheid, mogelijkheden en grenzen. Vanuit een pluralistische visie wil de organisatie kwalitatief bijdragen tot meer verbondenheid en solidariteit in een diverse samenleving. Meer info: www.pleegzorgvlaanderen.be

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail