Pilootproject voor workshops met werkzoekenden van start in Mechelen

Het gaat goed met de werkloosheidscijfers in Mechelen. Gezien het belang van activering en het hebben van een job om uit de armoede te blijven, blijft de stad zich onverminderd inzetten om meer mensen aan het werk te krijgen. Daarom gaat Mechelen de samenwerking aan met de organisatie Co-Searching, om mensen in een kwetsbare positie te ondersteunen en te begeleiden naar werk via vormingen op maat.

Mechelen wil werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt die niet aan een job geraken, ondersteunen. Daarvoor zet de Dijlestad in samenwerking met Co-Searching een nieuw project op.

Co-Searching is ontstaan in maart 2015 en is actief op verschillende plaatsen in Vlaanderen (o.a. in Gent, Leuven, Aalst en Sint-Niklaas). Deze organisatie bouwt bottom-up aan een gemeenschap van werkzoekenden die elkaar versterken op weg naar werk. De organisatie heeft de afgelopen vijf jaar expertise opgebouwd in het begeleiden van interactieve workshops voor werkzoekenden.

“De werkloosheid in Mechelen bevindt zich op een laag peil. Toch betekent dat niet dat we op onze lauweren mogen rusten. We willen iedereen aan het werk krijgen, ook mensen met een zekere afstand tot de arbeidsmarkt. Daarom gaan we deze kwetsbare groep ondersteunen om zo hun carrièrekansen te vergroten. Elke werkloze is er een te veel”, klinkt het bij Greet Geypen, schepen van Ondernemen.

16 interactieve vormingsmomenten
Het gaat in eerste instantie om een traject van 16 interactieve vormingsmomenten waar mensen van elkaar leren en  worden versterkt in de zoektocht naar werk. Enerzijds worden er acht thematische workshops georganiseerd om met meer slaagkans in aanraking te kunnen komen met geschikt jobaanbod en anderzijds worden er acht conversatiegroepen georganiseerd om ervaringen te delen.  Het vernieuwende eraan is dat de tips niet van HR-experten komen, maar van de werkzoekenden zelf. Aan de activiteiten kunnen telkens tien werkzoekenden deelnemen.

“We gaan kwetsbare Mechelaars die definitief dreigen af te drijven van de arbeidsmarkt actief uit hun isolatie halen en motiveren om opnieuw aansluiting te zoeken”, zegt schepen van Gelijke Kansen en Armoedebestrijding Gabriella De Francesco. “We willen voor deze mensen kansen creëren, zodat ze opnieuw perspectief hebben en zich gewaardeerd voelen in hun kwaliteiten en talenten.”

”Geen gemakkelijke opdracht in deze Covid-19 context, maar wel relevant in deze moeilijke tijden.  Onze methode probeert mensen intrinsiek te motiveren om werk te zoeken door de nadruk te leggen op autonomie, door werkzoekenden met elkaar te verbinden en de competenties bij de deelnemers te versterken”, aldus Marlies Deforche, bestuurder van Co-Searching

Workshops opgestart
Deze workshops werden recent opgestart in een intern traject binnen het Sociaal Huis. Het traject duurt tot eind augustus voor deze kwetsbare doelgroep. De eerste workshops worden in de buitenlucht georganiseerd vanwege de COVID-maatregelen van de overheid.

Voor dit project heeft de stad een toelage voorzien van € 12.900. Bovenop de financiering engageert de stad zich om de workshops te faciliteren op logistiek vlak, met name de terbeschikkingstelling van een locatie voor de workshops en eventuele bijhorende logistieke kosten. Het pilootproject loopt uiterlijk tot eind dit jaar, nadien wordt er een evaluatie uitgevoerd.

Co-Searching is een organisatie die streeft naar het bouwen van een community van werkzoekenden die elkaar ondersteunen in het zoeken naar werk in Mechelen. In september als de COVID-19-situatie het toelaat, wil deze organisatie fysieke (gratis) workshops aanbieden aan alle Mechelaars in een open aanbod. Voor meer informatie over het (voorlopig online) aanbod van Co-Searching: www.co-searching.be

 

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail