Oud kantoorgebouw maakt plaats voor nieuw logistiek centrum op Raghenosite

Het grootste stadsontwikkelingsproject van Mechelen is ongetwijfeld Ragheno. De stad heeft de ambitie om de site te herbestemmen naar een kwaliteitsvol gebied voor wonen en werken, waar duurzaamheid centraal staat. Met het oog op de bouw van het nieuw logistiek centrum van de NMBS en de Arsenaalverbinding, wordt momenteel een oud kantoorgebouw in de Motstraat afgebroken. Dit is het eerste gebouw dat gesloopt wordt na de voorlopige vaststelling van het RUP. De sloop vormt een belangrijke stap in de toekomstige ontwikkeling van de nieuwe woonwijk.

Naar verwachting zal ook de volgende jaren de bevolking in Mechelen nog sterk toenemen. Mechelen wil de bevolkingsgroei opvangen in het stedelijk gebied, en dus voor een belangrijk aandeel in Ragheno. Binnen het projectgebied zijn er verschillende eigenaars aanwezig.

“Stad Mechelen is de regisseur van dit gebied en levert de nodige inspanningen voor de realisatie van de nieuwe ontwikkeling. Dit betreft onder andere de opmaak van een RUP, de aanleg van hoofinfrastructuur zoals de Arsenaalverbinding (door Vlaanderen) en het centrale park van 11 hectare, de jachthaven, …”, zegt Greet Geypen, schepen van Stadsontwikkeling.

Princiepsovereenkomsten

Om de ambitieuze en kwalitatieve herontwikkeling van Ragheno mogelijk te maken, dient Mechelen grote investeringen te dragen. Omwille van deze investeringen voor de ontwikkeling, legt de stad stedenbouwkundige lasten op aan de projectontwikkelaars.

Met de drie grotere partijen in het projectgebied (MG Real Estate, NMBS/De Leewe en Mechelen Ragheno Site) werden princiepsovereenkomsten afgesloten met betrekking tot de ontwikkeling. Per partij zijn er afspraken opgenomen in functie van de ontwikkeling op de betreffende site van de grondeigenaar.

Nieuw logistiek centrum

“Cruciaal bij de ontwikkeling van Ragheno is de relatie met de overliggende Centrale Werkplaats van de NMBS. Om de Arsenaalverbinding aan te leggen en een rechtstreekse verbinding vanuit het station naar het park te realiseren, moeten er twee loodsen van de Centrale Werkplaats van de NMBS deels afgebroken worden. De twee bestaande loodsen dienen vervangen te worden door een nieuw logistiek centrum om de werking van de Centrale Werkplaats te garanderen. De site van de Centrale Werkplaats moet hiervoor uitgebreid worden langs de zijde van de Motstraat”, aldus Greet Geypen.

De NMBS wil operationeel verbeteren in de toekomst. Dit betekent concreet dat voor de site waar het nieuw logistiek centrum komt te liggen, het noodzakelijk is dat ook de logistieke infrastructuur moderner en geautomatiseerd wordt. De vergunningsaanvraag hiervoor zal binnenkort ingediend worden.

Akkoord over aan- en verkoop percelen

Stad Mechelen heeft afgesproken om delen van percelen te kopen en door te verkopen aan andere partijen. De stad zal gronden doorverkopen aan respectievelijk NMBS ter realisatie van een nieuw logistiek centrum en aan het Agentschap Wegen en Verkeer ter realisatie van de Arsenaalverbinding (de nieuwe weg tussen de Leuvensesteenweg en de Margaretatunnel).

Met het Rode Kruis werd er eveneens een overeenkomst afgesloten voor de verwerving van een deel van hun perceel voor de realisatie van de Arsenaalverbinding en de nieuwe eigendomsgrens van de centrale werkplaatsen.

“De realisatie van het nieuw logistieke centrum is noodzakelijk om gronden van de NMBS te kunnen vrijmaken. Op de vrijgekomen gronden komt de Arsenaalverbinding, het centrale park, de sporthal en een private ontwikkeling. De Arsenaalverbinding die de Leuvensesteenweg zal verbinden met de Margaretatunnel vormt de grens tussen de Centrale Werkplaats en de toekomstige ontwikkelingen. Ook hiervoor dient de nodige grondverwerving te gebeuren”, besluit Greet Geypen.

 

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail