Oproep naar kandidaten tijdelijke invulling binnen het project Keerdok

Na de verhuis eind oktober van de baanwinkels van de Keerdoksite naar Malinas, kwamen heel wat winkelpanden er leeg te staan. De eigenaar van het pand A.S. Adventure heeft Monumento aangesteld voor de organisatie van een tijdelijke invulling tot midden 2023, in afwachting van de herontwikkeling van de site tot een nieuwe woonwijk. Hiervoor zoekt Monumento kandidaten om een creatief en duurzaam project, in afstemming met de omgeving, op poten te zetten. Ook de andere leegstaande panden komen in de volgende maanden ter beschikking voor tijdelijke invulling. In totaal zal er tijdelijk 17.000 m² ter beschikking zijn. Rond het Keerdok zal de komende jaren het stadsontwikkelingsproject Keerdok verrijzen met voornamelijk wooneenheden, aangevuld met horeca en buurtgerichte handel.  De site van de baanwinkels vormt een onderdeel van het project Keerdok. De ontwikkeling van dit deelproject zal starten vanaf 2023.

“Het beleid van de stad is gericht op het tegengaan van leegstand. Net zoals bij andere stadsontwikkelingsprojecten stuurt de stad aan op het organiseren van tijdelijke invullingen in afwachting van de effectieve realisatie van het project. Dergelijke tijdelijke invulling is de beste oplossing, zowel voor de stad, de eigenaars als de gebruikers die op zoek zijn naar ruimte voor een tijdelijk project. De stad is dan ook zeer tevreden dat hier ook de nodige aandacht aan wordt geschonken in het project Keerdok”, klinkt het bij Greet Geypen, schepen van Stadsontwikkeling.

Sociale context staat centraal

In afwachting van de hele metamorfose van de Keerdoksite heeft de eigenaar, vastgoedbeheerder Monumento aangesteld om de beschikbare ruimtes een tijdelijke invulling te geven. Monumento specialiseert zich in het herbestemmen van tijdelijk leegstaande gebouwen, met de focus op een creatieve, artistieke en groene invulling.

“Solidariteit, duurzaamheid en verbinding staan hier centraal. We willen mensen verbinden aan ruimtes die onderbenut zijn. De intentie moet er in eerste instantie niet op gericht zijn om grote financiële winsten te maken, maar wel om winst te maken op het gebied van duurzaamheid, samenwerkingen, ruilgebruik, … om zo een meerwaarde te creëren voor de Mechelaar. We zoeken nog naar organisaties die zich hierin herkennen. Hierrond werken we verder zodat kruisbestuivingen mogelijk zijn en we hier tijdelijk een sociale context creëren”, aldus Caroline Staessens van Monumento.

Eerste gebruiker bekend

De stad zelf is de eerste gebruiker die zijn intrek zal nemen in het voormalig winkelpand van A.S.Adventure in het kader van het project Foodsavers. Op de planning staat de uitrol van een heuse pop-up voedselhub.

“We maken van het voormalige A.S.Adventure pand een hippe pop-up foodhub met sociale setting, een proeftuin voor experimenten en kansen. Een plek waar iedereen terecht kan”, zegt Gabriella De Francesco, schepen van sociale zaken en welzijn. “Voor deze droom zijn we in gesprek met verschillende partners. Het belooft een prachtig project te worden dat de buurt zal laten stralen.”

Op korte termijn zullen ook de andere baanwinkels tijdelijk ingenomen worden. Ook zin om te ondernemen in Mechelen op een avontuurlijke flexibele manier? Geïnteresseerde gebruikers kunnen zich nog aanmelden via info@monumento.be met vermelding van naam, concept en portfolio.

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail