Onze stad leren kennen via QR codes

Op vraag van gemeenteraadslid Anne Delvoye in de gemeenteraad om als duiding bij straatnamen met een persoonsnaam of bij monumenten QR-codes te gebruiken heeft schepen Koen Anciaux een onderzoek laten starten naar de mogelijkheden.

We leven in een Corona-tijdperk waardoor de QR-code meer is ingeburgerd dan ooit o.a. dankzij de horeca die menukaarten, drankkaarten via QR codes leesbaar maakt. Mensen weten wat te verwachten als ze een QR-code zien: de telefoon pakken en scannen om de QR code te genereren en de info te lezen.

Het gebruik van QR codes biedt het voordeel dat er minder oplages van folders en publicaties dienen geprint te worden en bovendien kan de info up-to-date worden gehouden en bv. ook in verschillende talen aangeboden worden. QR-codes kunnen op stickers aangebracht worden, maar ook op tegeltjes wat mooier oogt op/aan historische monumenten.

Schepen Koen Anciaux en gemeenteraadslis Anne Delvoye zijn dan ook voorstander van invoering van de QR-codes in het Mechelse straatbeeld. Momenteel is de stad bezig met een stappenplan uit te werken om tegen voorjaar 2022 een realisatie te hebben.

“Tot op heden hebben we ervoor  gekozen om vooral te communiceren via kanalen als sociale media, de Nieuwe Maan, digitale zuilen, nieuwsbrieven en websites. Nu worden de pistes onderzocht om QR codes te plaatsen op de bruine informatieborden in de stad naast onze belangrijke monumentale gebouwen. We zouden hier al kunnen beginnen met er een QR-code te plaatsen. Het exacte kostenplaatje moet daarvoor nog worden bepaald. Maar we moeten vooruit denken en onze toekomstvisie bepalen. We kunnen starten met onze monumenten een QR code te geven en vervolgens onze belangrijke straatnamen een OR-code te bezorgen”, zegt schepen Koen Anciaux van Momumenten en Eigendommen.

Straatnamen

Van de meeste mensen wiens naam als straatnaam wordt gebruikt bestaat een Wikipedia pagina. De koppeling aan de QR-code moet wel technisch bekeken worden. Zo moet de code eenvoudig bereikbaar zijn met de smartphone.

“Meer dan ooit beleven we alles op een andere manier. We ontdekken onze stad, onze wijk, ons dorp op een andere manier. We trekken er op uit en ontdekken nieuwe plekken in onze directe omgeving. Eens te meer zou een QR sticker een welkome bron van extra informatie kunnen betekenen. Bij monumenten in bv. landen als Italie, Spanje of Nederland is het gebruik ervan al verder gevorderd”, geeft gemeenteraadslid Anne Delvoye aan.

“Onze stad is met al haar monumentale gebouwen en zeer rijke geschiedenis de perfecte locatie waar de QR-code goed tot zijn recht zal komen. De QR codes voor de straatnamen zijn even belangrijk voor de ultieme beleving van onze stad”, besluit schepen Koen Anciaux.

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail