Nieuwe voorzitter voor MEST

Sinds 2013 ondersteunt MEST – een afkorting van ‘MEchelse voedingsbodem voor STarters’ – jonge starters om pop-up stores te openen in lege winkelruimtes. Dit initiatief leverde al heel wat succesverhalen op. 192 starters en talloze koepelorganisaties zoals Radar/Talentenfabriek ; Manestarters, Sundry Seeds, … kregen de afgelopen jaren een tijdelijke plaats in een van de panden die beheerd werden door MEST. Na bijna 10 jaar als voorzitter te gefungeerd hebben, geeft Toon Diependaele de fakkel door. De doelstelling blijft net als vroeger om jonge starters te ondersteunen, al worden er wel nieuwe accenten gelegd.

MEST wil jonge ondernemers in staat stellen om een eigen zaak op te starten en te toetsen aan de marktrealiteit, zonder de grote kost van een huur of lening. Anderzijds is het de oplossing om leegstand weg te werken. De stad geeft de eigenaars bij het ter beschikking stellen van hun pand, één jaar vrijstelling van leegstandsheffing.

Meer dan 60 starters kregen vaste stek
Zo’n 10 jaar geleden stond Toon Diependale als voorzitter boven de doopvont van MEST. Omwille van zijn drukke professionele agenda en vanwege het steeds veranderende ondernemersklimaat, besloot hij om de voorzittersfakkel door te geven.

“Het was destijds een sprong in het ongewisse, maar intussen kunnen we toch mooie cijfers voorleggen. Van de 192 starters die we gehuisvest hebben, zijn er meer dan 60 doorgegroeid naar een eigen zaak. We hebben heel wat starters geholpen, leegstand weggewerkt en mee bijgedragen aan het positief ondernemersklimaat dat de stad gecreëerd heeft. Het is me een genoegen geweest om voorzitter te zijn van een vzw die ver buiten de grenzen van Mechelen een voorbeeld is geweest en die binnen Mechelen een begrip geworden is.”

Die overdracht werd vandaag officieel bekendgemaakt tijdens een feestelijke receptie in restaurant De Partage in de OLV-straat. De locatie werd niet toevallig gekozen want De Partage was initieel ook een pop-up die door MEST een duwtje in de rug kreeg en nu een vaste plaats heeft in Mechelen.

Nieuwe accenten leggen
De nieuwe voorzitter van MEST is Ruben van de Voorde. Destijds ervaarde hij zelf als jonge ondernemer hoe het is om met een vzw te beginnen. Ondertussen heeft hij al enkele mooie projecten kunnen realiseren zoals o.a. een Maanrock-parade, het frisdrankenmerk Pomo, …

“Wat ik in mijn professionele leven en als vrijwilliger reeds doe, ligt helemaal in de lijn van wat MEST doet. De belangen van jongeren behartigen en hen ondersteunen om een vaste plaats te geven in Mechelen, is iets waar ik 100% achter sta. Toon Diependaele heeft een prachtig project uit de grond gestampt. De ondersteuning van jonge starters blijft steeds centraal. Uiteraard blijven de krachtlijnen behouden en gaan we voortborduren op wat er reeds is. Maar we gaan ook nieuwe accenten leggen zoals inzetten bijvoorbeeld op Smart City en digitalisering. Anderzijds willen we ook onze zoektocht naar werklocaties ruimer bekijken. Ik denk dan bijvoorbeeld aan industrieterreinen of een verdieping van een KMO-unit, klinkt het bij Ruben van de Voorde.

Niet enkel toekomstige handelaars zijn welkom. Ook voor functies die thuis moeilijk realiseerbaar zijn zoals bijvoorbeeld houtbewerkers, kunnen een plaats vinden bij MEST.
“Een krachtig lokaal economisch beleid is van groot belang voor onze stad en steunt op een aantal pijlers, waarvan startende ondernemers er één is. Startende ondernemers zorgen met innovatieve concepten en hun dynamische startersmentaliteit voor een belangrijke dynamiek in onze stad. Daarnaast zorgen ze voor werkgelegenheid. In een eerste fase vaak voor zichzelf, nadien voor hun werknemers. Heel wat starters hebben vanuit deze plek stappen gezet naar een grotere, vaste, eigen locatie. De noodzaak van deze startersplekken is dus veelvuldig bewezen. Samen met MEST hebben we het hetzelfde doel voor ogen: de slaagkansen van starters verhogen. Ik wil Toon bedanken voor het pionierswerk dat hij heeft verricht. De samenwerking is de afgelopen jaren zeer goed geweest. Ook naar de toekomst toe zullen we nauw blijven samenwerken om starters te ondersteunen”, zegt Greet Geypen, schepen van Ondernemen.

Dat er heel wat komt kijken om een eigen zaak op te starten, staat buiten kijf. Daarom heeft de stad een startersconsulent in dienst om informatie op maat aan te bieden aan starters. Stad Mechelen heeft een nauwe samenwerking met partnerorganisaties zoals Voka en Unizo waardoor er makkelijk doorverwezen kan worden op basis van persoonlijke noden. Daarnaast organiseert de stad twee keer paar jaar een startersevenement, zodat ondernemers elkaar kunnen ontmoeten en hun netwerk verder uitbouwen.

Meer info over starten met ondernemen:
https://www.mest.be/
https://www.mechelen.be/startmetondernemen

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail