Nieuwe toekomst voor Sint-Albertuskerk

De Mechelse organisatie Springbok uit de Bautersemstraat, gaat zijn internationale hoofdkantoor vestigen in de Sint-Albertuskerk van Muizen. Daarmee komt er een eind aan zeven jaar leegstand. De kerk wordt de komende jaren gerestaureerd en heringericht, zodat het digitale communicatiebureau er in 2023 zijn intrek kan nemen. Buiten het feit dat de Sint-Albertuskerk de thuisbasis wordt van Springbok, zal de kerk ’s avonds en in het weekend een verbindende functie vervullen voor de buurtbewoners.
De kerk in de Gustaaf Ghijselsstraat is meer dan honderd jaar oud en is al geruime tijd niet meer in gebruik. Daar komt in de toekomst verandering in. Springbok, het digitale bureau dat de laatste jaren sterk gegroeid is in België en Nederland, gaat er zijn internationale hoofdkwartier vestigen.

“We zijn als moderne werkgever met een zeer mens- en maatschappijgerichte cultuur bijzonder enthousiast over het vooruitzicht te kunnen investeren in een nieuwe waardevolle invulling voor de Sint-Albertuskerk. Een nieuwe thuis voor 70 medewerkers”, aldus Kim Verhaeghen, CEO van Springbok. “Springbok is ooit begonnen vanuit de gedachte om iets te creëren wat over 100 jaar nog bestaat. Daarom voelt deze move voor ons eigenlijk erg natuurlijk: een kerk is gebouwd door generaties voor generaties. Om hier intrek te mogen nemen, zal een dagelijkse reminder zijn dat wat we aan het doen zijn niet vluchtig is. We hebben de ambitie om iets neerzetten dat net zo betekenisvol is als het gebouw.”

Verbindende functie
“Voor ons is het belangrijk dat het project ook een meerwaarde is voor de buurt. Buiten dat de kerk als hoofdkwartier zal dienen en voor werkgelegenheid zorgt, zal de kerk ‘s avonds en in het weekend een belangrijke verbindende functie in de buurt vervullen. Het moet een ontmoetingsplaats worden dat als bindweefsel voor de gemeenschap zal fungeren. Ook de realisatie van een gemeenschappelijke buitenruimte is positief voor de buurt”, aldus Greet Geypen, schepen van Stadsvernieuwing en Stedenbouw.

In de lopende gesprekken tussen de stad en Springbok wordt steeds aangegeven dat de parkeernood van het bedrijf niet op het openbaar domein mag worden afgewenteld, maar dat deze ook dient te worden opgevangen in de vorm van een duurzame mobiliteit met deelwagens, deelfietsen, … en dat deze eventueel in de omgeving kan worden opgevangen op andere terreinen conform de stedenbouwkundige verordening.

De nieuwe eigenaar wil de kerk graag restaureren met behoud van de erfgoedwaarde en haar maatschappelijke rol als ontmoetingsruimte voor de buurt en de maatschappij. Hierbij worden drie klemtonen gelegd: cultureel, maatschappelijk en lokaal. Zo moet het in de toekomst voor lokale kunstenaars mogelijk zijn, om er exposities te organiseren of moet het een gepaste setting bieden voor kamerorkesten. Daarnaast is het de bedoeling om vergaderzalen en de centrale vieringsruimte ter beschikking te stellen van lokale verenigingen en de omliggende scholen. Ook workshops kunnen er georganiseerd worden. Buurtverbindende initiatieven zoals bijvoorbeeld een jaarlijkse buurtbijeenkomst, behoren ook tot de mogelijkheden. Springbok zal kortelings de buurtbewoners informeren en betrekken.

Toparchitectuur
De reconversie van de Sint-Albertuskerk zal door een nog nader te bepalen toparchitectenbureau onder handen worden genomen. De hedendaagse vormgeving met respect voor de erfgoedwaarde van de kerk wordt voor Springbok de brug tussen het verleden en de toekomst. De dynamiek van de schaalvergroting van de organisatie laat immers ruimte voor het lokale sociale weefsel en dit maakt van dit medegebruik een exemplarische herbestemming van het kerkelijk patrimonium.

“We kunnen ons vinden in de visie voor de toekomst van de kerk, zodat de aartsbisschop deze herbestemming kon goedkeuren. Het is goed dat dit voormalig kerkgebouw een nieuwe invulling krijgt en dat ook de omgeving rond het voormalig kerkgebouw herbestemd wordt”, reageert Werner Van Laer van het Aartsbisdom Mechelen-Brussel.

Het Mechelse Springbok uit de Bautersemstraat werd opgericht in 2014, hetzelfde jaar dat de laatste viering in de kerk plaatsvond. In totaal werken er intussen meer dan 300 mensen voor de organisatie, verspreid over Mechelen, Brussel, ‘s-Hertogenbosch, Utrecht en Amsterdam. Na de reconversie moet de Sint-Albertuskerk de thuisbasis worden voor 70 medewerkers.

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail