Nieuwe buurtparking in Gasthuisveldstraat

Er komt een nieuwe buurtparking in de wijk Pennepoel. Deze wordt gerealiseerd in de Gasthuisveldstraat. De kerkfabriek Catharina die momenteel eigenaar is verkoopt dit stuk grond aan Woonpunt Mechelen. Stad Mechelen stelt een subsidie beschikbaar om ervoor te zorgen dat er binnen het woonproject ook een buurtparking kan worden voorzien.

De eigenaar van het stuk grond, Kerkfabriek Catharina, onderzocht de bebouwingsmogelijkheden. De sociale huisvestingsmaatschappij Woonpunt Mechelen is geïnteresseerd om op deze site een woonproject te realiseren, inclusief buurtparking.

“Er was vraag naar een buurtparking vanuit de buurt en de Stad Mechelen. De stad stelt een subsidie van € 57.000 ter beschikking voor dit project zodat er ook een buurtparking kan gerealiseerd worden. Zo maken we nog een belofte waar die we tevens in ons bestuursakkoord hebben vastgelegd, namelijk het creëren van buurtparkings om wijken te ontlasten in verband met parkeerdruk”, zegt Koen Anciaux, schepen van Eigendommen en Financiën.

“Met de ambitie binnen deze legislatuur om twee buurtparkings per jaar te openen, maken we als stadsbestuur nu werk van de vijfde buurtparking. De site in de Gasthuisveldstraat is gelegen in een buurt met een hoge parkeerdruk. Een buurtparking is één van de oplossingen, naast de Mechelaar ondersteunen richting modalshift. Deze parking zal plaats bieden aan een 26-tal parkeerplaatsen voor buurtbewoners. Hierdoor krijgt de wijk meer ademruimte waarbij mogelijks andere projecten mooi kunnen aansluiten. Een win-win waarvan de hele buurt kan genieten”, zegt schepen van mobiliteit Vicky Vanmarcke.

“Woonpunt Mechelen is niet gewoon een bouwbedrijf. We zijn een belangrijke partner van de stad om de beloftes uit ons verkiezingsprogramma waar te maken. Dat gaat dan over het creëren van extra sociale woningen, maar evengoed over het de realisatie van buurtparkings. Hier in de Gasthuisveldstraat gaan we voor drie nieuwe eengezinswoningen, drie nieuwe appartementen én een buurtparking. De vernieuwing in onze stad mag nooit stilvallen”, zegt Arthur Orlians, voorzitter van Woonpunt Mechelen.

Vermoedelijk zal de eigendomsoverdracht plaatsvinden midden 2021. In de uitvoeringsfase van het project zal de zone van de buurtparking grotendeels als werfzone gebruikt worden. Pas nadien begint de aanleg van de buurtparking.

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail