Nieuwe borden maken komaf met zinloos rood voor fietsers

Op 13 Mechelse kruispunten implementeert de stad twee nieuwe types verkeersborden. De voorrangsborden B22/B23 ‘rechtdoor/rechtsaf vrij voor fietsers’ maken komaf met het zogenaamde zinloos rood voor fietsers. Vanaf deze week zien we ze effectief opduiken in het straatbeeld.

“Het verkeersbord ‘rechtsaf/rechtdoor vrij voor fietsers’ is gemakkelijker toepasbaar dan een technische aanpassing aan de verkeerslichten. Fietsers staan soms tot één vijfde van hun reistijd te wachten voor het rode licht. Samen met de stad Mechelen wil ik fietsen efficiënter en aantrekkelijk maken, dit door situaties aan te pakken waar ‘zinloos rood’ momenteel het traject onderbreekt. De nieuwe verkeersborden hebben geen negatief effect op de verkeersveiligheid, maar fietsers zullen er wel tijd door winnen,’ stelt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

“Als Vlaamse fietsstad kunnen we op lokaal niveau de doorgang voor fietsers op bepaalde plaatsen versoepelen. Dit in het belang van onze fietsers en hun reistijd.”, zegt burgemeester Alexander Vandersmissen. De wet van 28 december 2011 laat fietsers in sommige gevallen toe om het rode of oranjegeel licht voorbij te rijden, hetzij om rechts af te slaan, hetzij om rechtdoor te rijden. Sinds het najaar van 2020 werden deze pas ingezet op gewestwegen en kunnen we in samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer ook in Mechelen van start gaan met de plaatsing ervan.

Mechelen kiest voor een opstelling op dertien verschillende kruispunten die belangrijke invalswegen vormen naar de stad. Al deze kruispunten zijn aangepast zodat fietsers voortaan zo vaak mogelijk rechtdoor kunnen blijven rijden, of rechtsaf kunnen slaan, ook al staat het verkeerslicht op rood. Fietsers moeten wel voorrang verlenen aan overstekende voetgangers. Opvallend hierbij: vier ervan komen te staan op de Liersesteenweg.

Comfortmaatregel voor fietsers
“Mechelen fietsstad worden doe je niet alleen door grote infrastructuurwerken maar ook door kleine comfortmaatregelen te nemen. Zo maken we het voor fietsers efficiënter, veiliger en aantrekkelijker om bepaalde routes te nemen. We hebben reeds een eerste oefening op ons domein gedaan van locaties waar het kan, bijkomende suggesties mogen uiteraard steeds doorgestuurd worden”, besluit schepen van mobiliteit Vicky Vanmarcke. Na een jaar zal de stad evalueren of de borden een gunstig effect hebben op de verkeersveiligheid.

Algemene informatie
Het bord B22 (bovenaan de afbeelding) laat fietsers toe het rode of oranjegele licht voorbij te rijden om rechts af te slaan, op voorwaarde dat zij hierbij voorrang verlenen aan de andere weggebruikers die zich verplaatsen op de openbare weg of op de rijbaan.


Het bord B23 (onderaan de afbeelding) laat fietsers toe het rode of oranjegele licht voorbij te rijden om rechtdoor te rijden, op voorwaarde dat zij hierbij voorrang verlenen aan de andere weggebruikers die zich verplaatsen op de openbare weg of op de rijbaan vanaf het rode of oranjegele licht. Het bord B23 mag enkel gebruikt worden op voorwaarde dat de fietsers geen verkeersstroom moeten dwarsen.

13 kruispunten in Mechelen:

 • N16 – Brouwerijstraat
 • Antwerpsepoort
 • Leopoldstraat – Colomastraat
 • Liersesteenweg – Caputsteenstraat
 • Liersesteenweg – Gasthuisveldstraat
 • Liersesteenweg – Kerkhoflei
 • Liersesteenweg – Eikestraat
 • Antwerpsesteenweg – Eikestraat
 • Leuvensesteenweg – Smisstraat – Hanswijkdries
 • Leuvensesteenweg – Motstraat – Dellingstraat
 • Lakenmakersstraat – Nekkerspoelstraat
 • Louizastraat – Van Benedenlaan
 • Bleekstraat – Zandpoortvest

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail