Nieuwe bewoners van het Douanegebouw bekend

De kogel is door de kerk of beter gezegd door het Douanegebouw. Want zo maakte vandaag stad Mechelen haar nieuwe bewoners bekend. Het gebouw is volledig georiënteerd naar jeugd en bijgevolg een project dat getrokken wordt door de Mechelse jeugddienst. “Het was belangrijk om met alle betrokken partijen als één team naar buiten te treden. Ze hebben ieder een werking met andere accenten, maar samen vormen ze een complementair gegeven en een aantrekkelijk aanbod met een gezamenlijke missie om er een sterk verhaal van te maken voor de Mechelse jongeren”, aldus jeugdschepen Abdrahman Labsir

Urban sportclubs

Busta Move & Skatehouse zullen het sportieve gedeelte belichamen in het gebouw. Ze doen dit met urban sporten zoals Freerunning, breakdance, bmx en skaten. “Het douanegebouw leent zich perfect om er een multifunctionele en creatieve invulling aan te geven voor de jeugd. Het is nu nog meer een aantrekkelijke plek waar creatieve jongeren zich thuis voelen, veel vrijheid krijgen en zich zo kunnen ontplooien. Tegelijk leren ze ook andere urban sporten en activiteiten ontdekken door de mooie samenwerking die er is ontstaan.”, aldus de jeugdschepen.

“In de loods van het douanegebouw zorgen we met HookUP VZW en Busta Move voor een urban sports opleidingsaanbod. Het belichaamt voor ons de noodzakelijke uitbreiding waar we als sinds de start van Skatehouse naar op zoek zijn: een overdekte skatefaciliteit waar we onafhankelijk van het weer onze opleidingen voor jong en oud kunnen uitbouwen. Bescheiden in oppervlakte, maar groot in ambities hopen we met dit tijdelijke douaneproject een zaadje te planten dat de nood aan een grotere, permanente indoor skatefaciliteit verder onderstreept. Daarnaast staan we ook open voor initiatieven en samenwerkingen allerhande, zowel met de projectpartners als externe partijen. We denken daarbij aan allerhande workshops, BMX-lessen, sportdagen,… Hoe cool zou het niet zijn moest je in Mechelen skateboarden kunnen volgen als vak op school?”, aldus een ambitieuze Renaud Armand, verantwoordelijke van Skatehouse.

“Ook voor ons is het een welgekomen uitbreiding want Busta Move zag zijn ledenaantal het voorbije jaar verdubbelen en werd daardoor de grootste breakdance-en freerunning club van het land. Door onvoldoende zaalcapaciteit zagen de jonge freerunners zich genoodzaakt om over de Mechelse daken en treinen te springen. Omdat ook de Sint-Romboutstoren op de duur niet meer veilig was voor hun stunt- en vliegwerk moest de stad wel ingrijpen. De loods van het douanegebouw biedt zo een veilige haven voor ongeveer 200 freerunners, meteen goed voor de helft van alle leden. In samenwerking met HookUP vzw die de belangen van de skaters behartigt wordt dit de Urban Hotspot van de stad. Busta Move is enthousiast over de samenwerking met alle partners en de stad Mechelen en hoopt dat dit tweejarig project kan uitmonden in een structurele, lange termijn samenwerking met de stad. Want tegen 2023 zal de vraag alleen groter zijn en er is ten slotte maar 1 Sint-Romboutstoren!”, zegt een enthousiaste Michael Prieels, verantwoordelijk Buste Move

VZW LOF

VZW LOF heeft als doel om kinderen en jongeren een veilige thuishaven te bieden waar ze zich kunnen ontwikkelen, op zoek gaan naar hun talenten en een ruimere visie op de wereld gaan ontwikkelen. Allerhande activiteiten worden georganiseerd om hen weerbaarder en bewuster te maken. In groepjes worden alle mogelijke thema’s besproken op wekelijkse basis.  Materiaal wordt voorzien om met verschillende activiteiten kennis te maken. Zo gaan er mogelijkheden zijn om te leren zingen in een echte studio, leren fotograferen in een professionele setting, leren voordragen onder deskundige begeleiding, leren filmen en monteren, …

“Zo willen we kinderen en jongeren versterken in het ontwikkelen van hun identiteit en talenten zodat zij op een positieve manier aan de maatschappij kunnen deelnemen en dit met focus op de jeugd die thuis minder ondersteund kunnen worden en daardoor minder kansen hebben om zich volledig te ontwikkelen. Vzw LOF wil hen een positieve zelfbeeld geven en een thuisbasis geven waar ze ten alle tijden welkom zijn.  Een plaats waar ze kunnen experimenteren, waar falen is toegestaan en waar men kan kennismaken met andere kinderen en jongeren binnen een duidelijk kader.”, aldus Pita Said, verantwoordelijke VZW LOF

Preventie projecten

Dienst preventie zal de komende jaren in het gebouw de kans krijgen om verschillende projecten verder uit te rollen. Zo gaan de essentiële weerbaarheidstraining die gebruikt worden als begeleidingsmethodiek binnen Nero en als training binnen de opleiding van de mobiele speelpleinwerkers beter gekend onder de noemer van ‘Grote Broer’ in het Douanegebouw plaats vinden.

Daarnaast zal ook het project van straattherapie verder vorm krijgen. De straattherapeut zal zich verder specialiseren in het toenaderen en begeleiden van zorgvermijders en personen die een dubbele problematiek vertonen. “We gaan dat doen in nauwe samenwerking met straathoekwerk, sociaal huis, Family Justice Center, CGG, De sleutel, justitie, politie en psychiatrie. Om zo succesvolle methodieken te gaan vast leggen en vertalen naar andere toekomstige straattherapeuten.” Vertelt preventieschepen Abdrahman Labsir

Er zal daarnaast ook herstelgericht gewerkt worden met minderjarigen vanaf 14 jaar die feiten plegen tegen de ABP en daardoor terecht komen in de GAS procedure. In eerste instantie zal de GAS-bemiddelaar de filter worden die zal bepalen welke jongeren een gemeenschapsdienst opgelegd krijgt. Ze kijkt ook of dit al dan niet gekoppeld wordt aan een weerbaarheidstraining, individuele begeleiding en/of dader- slachtofferbemiddeling.

Budget

Schepen Koen Anciaux van Gebouwen en Eigendommen: “We willen optimaal gebruik maken van al onze stadsgebouwen en deze waar mogelijk ter beschikking stellen aan organisaties die de infrastructuur goed kunnen gebruiken. Het is logisch dat we als stad het goede voorbeeld hierin geven. De noodzakelijke werken om het gebouw in gebruik te kunnen nemen inclusief de ICT aanpassingen kostten de stad bijna € 200.000. Daarnaast wordt er jaarlijks € 8.000 aan onderhoud, exploitatie en nutsvoorzieningen besteed.”

Onderwijs

School ZALM, bijzondere leerplek en Centraal Meldpunt zullen het onderwijsgedeelte invullen in het Douanegebouw. School ZALM vormt door zijn innoverend en ondernemend karakter een mooie aanvulling overdag voor de jongerensite. Bijzondere leerplek en CMP zorgen op hun beurt ervoor dat dit een plaats wordt voor alle Mechelse jongeren en kinderen zelfs de meest kwetsbare. Zo wordt het gebouw letterlijk een vangnet en wordt de lijn tussen de jeugd en organisaties korter. Het zal dus een verbindend verhaal worden op een verbindende plaats.

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail