Nieuw: Poppy deelwagens in Mechelen

Stad Mechelen verwelkomt vanaf 1 juni 2021 Poppy als officiële free-floating autodeelorganisatie. De samenwerking tussen de stad en Poppy start met een proefproject van 1 jaar en 30 gezinswagens. Deze deelwagens zijn zowel particulier als voor bedrijven inzetbaar.

Met het oog op de toekomst is duurzame mobiliteit en deelmobiliteit een belangrijke pijler. “Mechelen wil op korte termijn het aantal autodelers fors doen stijgen. We zijn dan ook zeer blij met de komst van Poppy. Momenteel heeft de Dijlestad een netwerk van 133 zowel particuliere als commerciële deelwagens. Maar ook voor andere vormen van gedeelde mobiliteit zoals fietsen, steps en bakfietsen zet de stad zich in om het groeipotentieel te verhogen.”, legt mobiliteitsschepen Vicky Vanmarcke uit.

Nick Van den Eynde van Poppy vult aan: “Met de ambitie die Mechelen voor ogen heeft om dé deelstad van Vlaanderen te worden, mag onze Poppy-vloot in dit Mechels succesverhaal niet ontbreken. We hebben dan ook vorig jaar met de stad proactief contact opgenomen met de wens een proefproject op te starten. Poppy is een op en top Belgische speler, die behalve deelwagens, ook scooters en steps aanbiedt in Brussel en Antwerpen.”

Poppy als eerste deeldate

Momenteel telt Poppy reeds 151 actieve leden in Mechelen. Ze bereiken tot hiertoe een doelpubliek van jonge professionals en jonge gezinnen tussen de 25 en 45 jaar. Maar dankzij hun flexibiliteit, waaronder geen instapkosten én een reservatie binnen de 15 minuten, is de Poppy voor iedereen geschikt.

“Poppy biedt met zijn free-floating deelwagens een aanvulling op het reeds bestaande netwerk van deelwagens met een vaste standplaats in Mechelen. Ze kunnen op die manier meer Mechelaars overtuigen om hun wagen te schrappen en de omschakeling naar schone deelmobiliteit te maken. Poppy is de ideale eerste kennismaking met autodelen.”, aldus schepen Vanmarcke.

Poppy zone

De Poppy-vloot werkt volgens het free-floating principe zoals reeds gekend is bij de Hoppy-steps en de Mobit-deelfietsen. Deelwagens kunnen met andere woorden achtergelaten worden op een parkeerplaats naar keuze, zonder terug te moeten naar de originele standplaats. Verder hebben ze qua parkeren dezelfde voordelen als andere autodeelinitiatieven. Deze werking is ook tussen verschillende steden mogelijk: gebruikers van Poppy kunnen de wagen in Brussel, Antwerpen of Mechelen nemen en ze achterlaten in een van die steden. Ook de luchthavens van Zaventem, Charleroi, en Antwerpen behoren tot de mogelijke zones om een Poppy wagen te nemen of achter te laten.

Poppy zal zowel het centrum als de omliggende gebieden, industriezones en dorpen bedienen. In elk dorp wordt een dropzone voorzien waar tijdens de herverdeling steeds minstens 1 voertuig wordt voorzien.

Poppy rijdt milieuvriendelijk

Poppy komt met 30 wagens naar Mechelen. Daarvan zijn er 15 elektrisch en werken er 15 op CNG (Compressed Natural Gas). Dat laatste is een duurzaam alternatief voor traditionele brandstoffen als diesel en benzine. “We evalueren de komst van de 30 wagens. Indien in de loop van het proefproject blijkt dat de vraag groot is dan is er opschaling tot 60 wagens mogelijk. Anderzijds evalueren we ook de data, een belangrijke bron van informatie voor ons verder mobiliteitsbeleid.”, bevestigt schepen van mobiliteit Vicky Vanmarcke.

Stad Mechelen neemt Poppy mee in de campagne deelmobiliteit www.delenisvooriedereen.be voor zowel particulieren als bedrijven. Alsook organiseren we samen met autodelen.net infosessies en testritten om die drempel te verlagen en de overstap écht te wagen.

“Ook de focus op het bedrijfsleven is een belangrijk onderdeel in deze uitbreiding van deelmobiliteit. Het vraagt tijd in de hoofden van onze burgers om die ommekeer te maken, maar is wel een cruciaal onderdeel in de mobiliteit van de toekomst. Op middellange termijn zorgt deze uitbreiding van het deelwagen-aanbod ervoor dat er minder privéwagens op publiek domein staan en er meer ruimte vrijkomt voor kwalitatievere invullingen die de leefkwaliteit verhogen.”, besluit mobiliteitsschepen Vicky Vanmarcke.

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail