Nieuw cohousingproject biedt onderdak aan kansarme jongeren

In Mechelen gaat een nieuw cohousingproject van start. Het woonproject dat de naam Onder-DAK draagt, is gericht aan afgestudeerde jongeren tussen 18 en 25 jaar. In het pand in de Hanswijkstraat in Mechelen zullen zowel kansrijke als kansarme jongvolwassenen tegen een betaalbare huurprijs samenwonen. Een cohousingproject op initiatief van een private huurder die een pand aankoopt en renoveert om bewust in te zetten voor een mix van deze jongeren, is een primeur in Mechelen. De verwachting is dat de wooneenheden begin volgend jaar verhuurklaar zullen zijn.

“Met ons woonbeleid streven we enkele doelstellingen na zoals betaalbaar en kwaliteitsvol wonen. Omwille van de maatschappelijke tendensen zoals vergrijzing en nieuwe samengestelde gezinnen, blijkt dat de klassieke woonvormen niet altijd meer voldoen aan de hedendaagse behoeften. Daarom ondersteunen we vernieuwende woonvormen die op deze evoluties een antwoord bieden. Als stad spelen wij daar op in door verschillende woonvormen zoals cohousing aan te moedigen. In Mechelen geloven we zeer sterk in de voordelen van een sociale mix op het vlak van wonen, omwille van het verbindende en versterkende effect. Alternatieve woonvormen op initiatief van een private verhuurder in samenwerking met een welzijnspartner, waarbij bewust gekozen wordt voor een mix van kansarme en kansrijke bewoners, moedigen wij graag aan”, aldus Greet Geypen, schepen van Wonen.

Jongeren die in de jeugdhulp zijn opgegroeid ondervinden veel moeilijkheden en drempels als ze op de leeftijd van 18 jaar alleen moeten gaan wonen. Eind 2022 nam een koppel verhuurders, Peter Schaltin en Els Van Achter van PS Living, contact op met het OCMW. Zij hebben in hun leven zelf kinderen opgevangen in pleegzorg en crisisopvang en dragen een groot engagement naar deze jongeren toe.

“Het is onze uitdrukkelijke wens om ons te blijven engageren ten aanzien van deze doelgroep, onder andere als verhuurder. We hebben recent een pand aangekocht dat we gaan verhuren aan afgestudeerde jongeren tussen de 18 en 25 jaar, waarvan minstens de helft jeugdhulpverlaters. We willen niet alleen betaalbare huisvesting aanbieden voor jongvolwassenen, het moet ook een plek worden om te ervaren hoe het is om zelfstandig te wonen binnen een solidaire en ondersteunende omgeving”, klinkt het bij het koppel.

Innovatieve woonvorm op maat

Het doel is het realiseren van een solidaire en betaalbare vorm van samenwonen voor jongeren, waarvan minstens de helft aan jeugdhulpverlaters. Inclusie en gelijke kansen zijn de drijfveren bij de invulling van dit project op maat, waarbij participatie van jongeren en verbinding een belangrijke onderdeel zijn.

In dit cohousingproject zetten de jongvolwassenen de eerste stappen in hun zelfstandig leven, leren ze van elkaar en versterken ze elkaar. Het geeft ze daarnaast ook de kans om ervaring op te doen op het gebied van samenwonen. Ze kunnen voor ondersteuning rekenen op Kaizen (een afdeling van Jeugddorp) en het OCMW van Mechelen.

Betaalbaar wonen

De hoogte van de huurprijs kadert binnen het idee van betaalbaar wonen. Voor het bepalen van de huurprijs wordt gekeken naar de ligging, de grootte, de kwaliteit en energiezuinigheid van de beschikbare wooneenheden, de beschikbare voorzieningen en de gemiddelde marktwaarde. Bovendien wordt er rekening mee gehouden dat de huurprijs in overeenstemming is met de Vlaamse regelgeving over het bekomen van een huurpremie of huursubsidie.

“Het convenant tussen de eigenaar, Jeugddorp en OCMW Mechelen is hierbij een essentieel document. Daarbij wordt uitgegaan van het engagement van de eigenaar om te verhuren aan jongvolwassenen, waarbij minstens de helft uit jeugdhulpverlaters aan een vastgelegde maximum huurprijs en in nauwe samenwerking met een welzijnspartner. De woonkwaliteit is gegarandeerd door middel van een conformiteitsattest. Deze convenant is afgesloten voor minstens 10 jaar. Dit is een opzichzelfstaand project op maat. Maar het geeft ook de kans om ervaring en expertise op te doen met betrekking tot innovatieve woonvormen. Het is een waardevol initiatief dat een positieve impact zal hebben op de levens van jongvolwassen en hen kansen geeft”, aldus Greet Geypen.

Vier wooneenheden

Het project Onder-DAK omvat vier zelfstandige wooneenheden met een gemeenschappelijke leefruimte, keuken, en tuin. Deze gemeenschappelijke leefruimte zal worden ingericht met een grote tafel en een zithoek en zal dienen als een centrale ontmoetingsplaats voor de bewoners. De renovatie van de woning is momenteel in volle gang, begin volgend jaar zouden de werken afgerond zijn.

Wie meer informatie wenst over dit project kan terecht op de website die over een maand online gaat www.Onder-DAK.be. Wie meer informatie wenst over de werking van Jeugddorp afdeling Kaizen kan terecht op de website www.jeugddorp.be/werking-16.

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail