Gommaruspark-2

Nieuw buurtpark wordt Gommaruspark

Stad Mechelen geeft het nieuwe buurtpark gelegen in de nieuw te ontwikkelen site tussen de Caputsteenstraat en de Pasmolenstraat te Mechelen (site Verbeemen) een naam, het Gommaruspark.

De voormalige site Verbeemen – genoemd naar de gelijknamige fabriek die ooit in de Caputsteenstraat stond – maakt de komende jaren een belangrijke transformatie door. Van een leegstaande industriële site zal deze plek evolueren naar een kwaliteitsvolle woonomgeving met een buurtpark als aandachttrekker.

“De nieuwe bewoners van dit gebied zullen wonen in het park van circa 6500 m². Om deze belevingswaarde nog te versterken, is een nieuwe parknaam wenselijk. Naar analogie met het verderop gelegen ‘Caputsteenpark’ in de Caputsteenstraat, krijgt dit park de naam ‘Gommaruspark’. Dit park zal een stuk ademruimte geven en dat is een enorme opwaardering van de buurt”, zegt schepen Koen Anciaux van Eigendommen.

Stad Mechelen heeft in samenspraak met de eigenaar van de site, Santerra NV, een masterplan laten opmaken voor de nieuwe invulling van het terrein waarbij hoogwaardig wonen gecombineerd wordt met het nieuwe buurtpark. Het park neemt een belangrijke plek op in het ontwerp van de site.

“Het Gommaruspark wordt niet enkel een meerwaarde voor de bewoners van de site, het is ook een nieuwe aanwinst in het parkensnoer dat doorheen Nekkerspoel en Mechelen-Noord vorm krijgt. Vanaf Papenhof over de site Van Deyck en het park Kalverenstraat, via het Gommarus- en het Caputsteenpark, komen we voorbij Donkerlei, het Pennepoelpark en het Oud Oefenplein tot in het Tivolipark terecht. Deze parken vormen groene stapstenen doorheen de wijk en staan op hun beurt in verbinding met o.a. de natuurgebieden langsheen de Vrouwvliet en in Kauwendaal. Zo werken we aan het versterken van het groenblauwe netwerk doorheen de stad”, zegt Patrick Princen, de schepen van Parken en Stadstuinen.

Rondom het publieke park staan 25 eengezinswoningen met tuinen grenzend aan de tuinen van de Dalenborchstraat en Pasmolenstraat. Aan de kant van de sporen komt een bermgebouw met 42 appartementen of duplexwoningen. Er komen ook 80 ondergrondse parkeerplaatsen voor de bewoners. Een dertigtal parkeerplaatsen voor bezoekers worden geïntegreerd in het publieke groen van het park.

Deze beslissing moet nog worden goedgekeurd door de gemeenteraad.

Deel dit artikel

Share on facebook
delen
Share on twitter
delen
Share on linkedin
delen
Share on email
E-mail