Minnelijke verkoop ondernemershuis Oh! aan huidige gebruikers

Het Mechelse schepencollege besliste om het ondernemershuis Oh! te verkopen. Het stadsbestuur wil de huidige ondersteuning die het Oh! biedt, behouden. Daarom gaat de stad over tot de minnelijke verkoop aan de huidige bewoners van het pand in de Kanunnik De Deckerstraat. Dit tegen de prijs van € 1.800.000.

De stad Mechelen is al enkele jaren sterk aan het inzetten op de ondersteuning van startende ondernemers bijvoorbeeld. Denk maar aan de oprichting van de vzw Mest, wat al heel wat succesverhalen heeft opgeleverd. Het stadsbestuur is er absolute voorstander van om starters goed te begeleiden en is er ook van overtuigd dat de stad daarin een rol te spelen heeft. Vandaar werd er reeds de dienstverlening ‘starten met ondernemen in Mechelen’ opgericht, zodat nieuwe ondernemers met een sterker ondernemersplan kunnen opstarten.

Daarnaast zijn er de voorbije jaren een aantal co-workingplekken opgestart in navolging van de eerste Mechelse co-working in het Oh!. De stad is zeer tevreden met deze trend, vermits deze extra ruimte voor ondernemerschap aanbieden waar ondernemers zich volop op hun corebusiness kunnen concentreren. Het is belangrijk dat dit netwerk verder uitgebouwd wordt en er een vlotte doorverwijzing is naar elkaars werking.

Stad Mechelen besliste in 2019 om het ondernemershuis Oh! in 2022 te verkopen. Het ondernemingshuis Oh! is momenteel nog een lopende onderneming. In het gebouw huizen nog startende ondernemers. De huidige bewoners/gebruikers zouden het pand met eigen middelen willen verwerven om de huidige activiteiten te kunnen verderzetten. Daarnaast zouden zij in de toekomst verder in Oh! willen investeren. Het voordeel bij de minnelijke verkoop aan het Oh! is dat de stad op deze manier de reeds aanwezige kennis en expertise inzake ondernemen behoudt.

Verderzetting bestaand partnerschap

“Door het Oh! aan de huidige bewoners te verkopen kan het bestaande partnerschap tussen de stad en de huidige bewoners van Oh! worden verdergezet. Om het onroerend goed minnelijk te kunnen verkopen moet dit wettelijk gemotiveerd zijn met redenen van algemeen belang. Deze redenen zijn in dit geval duidelijk aanwezig, want het Oh! is belangrijk voor de Mechelse samenleving op het gebied van ondernemerschap. We moeten de motor tenslotte draaiende houden”, zegt schepen Koen Anciaux van Gebouwen en Eigendommen.

“Ondernemen is een van de speerpunten in Mechelen Het Oh! zorgt voor meer jobs, welvaart en koopkracht en ook voor minder leegstaande bedrijfspanden. De werking past dus volledig binnen het beleid dat de stad de komende jaren inzake ondernemen wilt voeren. Door hun jarenlang opgebouwde expertise over ondernemen zijn de huidige bewoners van het Oh! goed geplaatst om startende en groeiende ondernemingen in de toekomst verder bij te staan. Op die manier zal de overlevingsgraad van bedrijven verhogen. Dit is een additionele troef bij de uitgebreide dienstverlening naar startende bedrijven die de stad Mechelen biedt”, aldus Greet Geypen, schepen van Economie.

Voorwaarden

Aan de verkoop zijn wel enkele voorwaarden verbonden, die dienen gerespecteerd te worden. De uitbating van een kenniscentrum ten behoeve van de Mechelse ondernemers moet gegarandeerd zijn. Ook vraagt de stad een jaarlijkse opgave van enkele werkingscijfers van het kenniscentrum. Op deze manier kan de stad erop toezien dat het comfort en betrouwbaarheid van ondernemerschap in Mechelen gegarandeerd blijft.

De stad zal dit voorstel om Oh! te verkopen aan de huidige bewoners, na goedkeuring door de gemeenteraad, 60 kalenderdagen lang publiceren op de website van de stad, zoals de wet dit voorschrijft.

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail