Mechelse winkelkern doet het goed

De leegstand van winkelpanden staat zwaar onder druk, zeker in de stadskernen. Mechelen kan echter een goed rapport voorleggen. Met 9,9 % leegstaande panden in het kernwinkelgebied, behoort Mechelen tot de beste van de klas en moet het enkel Brugge voorlaten.

Goed nieuws voor Mechelen. Waar in andere steden de leegstand grotere vormen aanneemt, kan Mechelen goede cijfers voorleggen volgens Locatus. De leegstand in het Mechels kernwinkelgebied ligt met 9,9 %, ver onder het Vlaams gemiddelde van 15,2 %. Sterker nog, van alle Vlaamse centrumsteden moet Mechelen enkel nog Brugge laten voorgaan.

Economieschepen Greet Geypen reageert dan ook tevreden met dit resultaat. “We hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het kernwinkelgebied. Dat werpt zijn vruchten af. Zo werd het openbaar domein op verschillende plaatsen kwalitatief heraangelegd. Ook werd er hard gewerkt aan de beleving in de binnenstad en is er de nauwe samenwerking met handelaarsorganisatie Mechelen MeeMaken. Terwijl andere steden de leegstand zien groeien, zwemmen wij tegen de stroom in en vinden steeds meer shoppers de weg naar Mechelen”, klinkt het.

Van de 648 winkelpanden die Mechelen telt, staan er 64 leeg waarvan er heel wat zijn die momenteel worden verbouwd en al een concrete bestemming hebben. “Dit cijfer behelst alle panden die niet actief worden ingevuld. Zo worden ook de winkelpanden opgenomen in de leegstandscijfers waar verbouwingen worden uitgevoerd, met het oog op een nieuwe opening. Dit zijn er momenteel nogal wat”, aldus Greet Geypen.

In de cijfers van Locatus scoort Mechelen ook goed wat betreft leegstaande winkelvloeroppervlakte. Met 9,4 % scoort Mechelen ook hier duidelijk beter dan het gemiddelde van 14,9 % en moet het ook hier enkel Brugge voor laten gaan.

“Dit is het resultaat van een totaalaanpak. Naast de investeringen in het openbaar domein, zetten we ook sterk in op het aantrekken van nieuwe ondernemingen. Bovendien hebben we ook maatregelen genomen om leegstand tegen te gaan. Dat zijn drie belangrijke pijlers die ongetwijfeld mee hun invloed gehad hebben op dit mooie resultaat”, besluit schepen Geypen.

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail