Mechelse Bouwdienst gaat samenwerken met Thomas More hogeschool

Bouwdiensten in Vlaanderen worden structureel meer belast door de stijging van het aantal omgevingsaanvragen. Mechelen is geen uitzondering op de regel aangezien de stad erg in trek is als woonstad. Om een antwoord te bieden op het stijgend aantal dossiers, heeft Mechelen een proefproject opgestart met ID&A Mechelen, het expertisecentrum voor Interieur, Design & Architectuur van Thomas More. Dit om burgers te helpen bij het indienen van een ontvankelijk dossier voor de aanvraag tot bouwvergunning waarvoor geen architect nodig is.

“Vergeleken met 2020 is er een stijging van 30 % van het aantal omgevingsaanvragen. Het aantal voortrajecten en informatieaanvragen is met 25 % gestegen. Steeds meer mensen willen bouwen of verbouwen. Hierdoor neemt de druk op de werking van de dienst toe. Daarom gaan we een samenwerking aan met Thomas More. Dit voor kleinere bouwdossiers waar geen architect voor nodig is zoals bijvoorbeeld voor een tuinhuis, een gevelwijziging of mogelijk een aanbouw”, aldus Greet Geypen, schepen van Stedenbouw.

De forfaitaire kostprijs die Thomas More hiervoor rekent, bedraagt € 250 per dossier. Dit houdt in: begeleiding tijdens het traject, het opmeten en uittekenen van de bestaande situatie, het uittekenen van de nieuwe situatie, het opstellen van een dossier en het indienen via het Omgevingsloket Vlaanderen.

Voor veel toepassingen zonder structurele werken, is in Vlaanderen geen medewerking van een architect verplicht om een omgevingsvergunning aan te vragen. Maar de werken zijn vaak wel vergunningsplichtig en het indienen in het Omgevingsloket Vlaanderen is niet eenvoudig, waardoor het gevaar bestaat dat dossiers niet of gedeeltelijk ontvankelijk zijn.

“Deze samenwerking is een mooie opportuniteit voor onze school. Onze studenten krijgen echte dossiers voorgeschoteld, waardoor we de theorie in praktijk omzetten met echte realisaties. Het zijn postgraduaatsstudenten dus ze hebben al een diploma maar willen zich vervolmaken op het vlak van projectmanagement en uiteraard meteen de nodige praktijkervaring opdoen. Ze worden ook begeleid door een gediplomeerd en praktiserend architect. Uiteraard wordt er geen goedkeuring van het dossier gegarandeerd, wel dat het volledig en ontvankelijk is en dat de aanvraag inhoudelijk voldoet aan stedenbouwkundige vereisten”, zegt Stefan Van Ouytsel, projectcoördinator bij Thomas More.

“Bij positieve evaluatie door de burgers, de stad en Thomas More kan dit project worden verlengd en uitgebreid”, aldus Greet Geypen.

Meer info? Surf dan naar https://ideamechelen.be/omgevingsloket/. Wie van deze onafhankelijke dienstverlening gebruik wenst te maken, kan contact opnemen met omgevingsloket@ideamechelen.be.

Webpagina Bouwdienst in het nieuw

Om de burgers nog beter te helpen bij vragen, werd ook de webpagina van de Bouwdienst aangepast en gebruiksvriendelijker gemaakt. Zo wordt de beschikbare informatie op een betere, eenvoudigere manier ontsloten via de stadswebsite. Ook werd er een onderscheid gemaakt tussen particulieren en professionelen en wordt er nu gebruik gemaakt van een klantvriendelijke interface. Interesse om het resultaat te zien? Surf dan naar https://www.mechelen.be/bouwen-en-verbouwen.

 

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail