Mechelse begrotingscijfers beter dan geraamd

Maandagavond kregen de Mechelse gemeenteraadsleden op een verenigde raadscommissie een toelichting van de financieel directeur over de begrotingscijfers. De gemeenteraadsleden kregen meer uitleg bij de jaarrekening van het jaar 2022 en de jaarlijkse aanpassing van het meerjarenplan. De Mechelse begrotingscijfers zijn beter dan oorspronkelijk geraamd, met bijna 5,5 miljoen euro bonus op de jaarrekening en een schuld die verder blijft dalen in het meerjarenplan.

In het vorige meerjarenplan (AJMP7) bedroeg het geraamde exploitatiesaldo -192.388 euro in het jaar 2022. Uit de vaststelling van de jaarrekening 2022 blijkt nu dat het exploitatiesaldo 5.200.554 euro is. Dat is 5,4 miljoen euro beter dan gebudgetteerd. Dit is te wijten aan een overraming van sommige uitgaven in het vorige meerjarenplan. De exploitatie-uitgaven stijgen wel met 12% ten opzichte van het jaar 2021, voornamelijk het gevolg van stijgende energiekosten, een stijging van het werkingsbudget voor de noodopvang voor de Oekraïners en de toegenomen hulpverlening in het OCMW. De kosten voor de gebouwen liggen 50% hoger dan in 2021 door de noodopvang en het vaccinatiecentrum. Maar in totaliteit stijgen de exploitatie-uitgaven dus minder dan voorzien in het meerjarenplan.

De jaarrekening 2022 valt 5,4 miljoen euro beter uit dan geraamd. Deze bonus wordt overgedragen naar de volgende jaren in het meerjarenplan, maar ook om de schuld sneller dan voorzien af te bouwen.

Blijven inzetten op stadsvernieuwing

Schepen van Financiën Arthur Orlians: “Onze stad blijft vernieuwen en investeren. Denk maar aan de nieuwe sportsite in Leest of de investeringen op de site van het cultuurcentrum, maar ook aan de publieke gebouwen die al jaren leegstonden en die nu een nieuwe invulling krijgen. De Predikherenkerk gaat nog deze legislatuur open, de universiteiten Antwerpen en Brussel vestigen zich in het historische pand De Zalm, en het Oud Gasthuis wordt een Mechels kanker- en revalidatiecentrum.”

Schuld daalt sneller dan voorzien

Bij de vorige begrotingsaanpassingen in oktober (AJMP7) was stad Mechelen samen met Hasselt de enige centrumstad die een meerjarenplan voorlegde waar de schuld daalt in de periode 2020-2025. De stad legde toen een meerjarenplan voor waar de schuld daalde met 42 miljoen euro. De leninglast per inwoner zou op deze manier dalen van de hoogste van Vlaanderen tot middenmoot van de Vlaamse centrumsteden. Uit de jaarrekening 2022 en de aanpassing van het meerjarenplan (AJMP8) blijkt nu dat de stad goed op weg is om deze ambitie te halen. De schuld daalt sneller dan voorzien, al blijft schepen van Financiën Arthur Orlians behoedzaam.

“Vriend en vijand erkent dat onze stad beter, mooier, veiliger, groener en welvarender is dan 20 jaar geleden. Toen trokken bedrijven en burgers weg uit onze stad, vandaag willen ze hier opnieuw komen wonen. Dat is het gevolg van beleidskeuzes en investeringen. Daardoor hebben we wel een investeringsschuld opgebouwd en die zijn we nu aan het afbouwen. Ten opzichte van 2020 zal onze schuld met 42.218.000 euro gedaald zijn in 2025. Maar plannen zijn niet genoeg, we realiseren ze ook effectief. Op basis van de jaarrekening daalt in 2022 de schuld met meer dan 1 miljoen euro sneller dan voorzien in het vorige meerjarenplan. In de periode 2023-2025 betalen we 1.1 miljoen euro vervroegd af. We tillen het niet over de bestuursperiode, maar bouwen de schuld in 2023 en 2024 af met maar liefst 23 miljoen euro.”

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail