Mechelen zoekt nieuw opvolgsysteem voor beheer leegstaande en verwaarloosde panden

Leegstand van woningen en gebouwen opsporen, registreren en aanpakken is een gemeentelijke bevoegdheid. Stad Mechelen maakt daarvoor gebruik van een databank. Om in de toekomst nog sneller en efficiënter op de bal te kunnen spelen, gaat de stad via een overheidsopdracht op zoek naar een nieuw opvolgsysteem.
Steden en gemeenten mogen zelf hun leegstandsbeleid vorm geven. In die optiek is de dienst Wonen van Mechelen op zoek naar een opvolgsysteem. Dit voor het inventariseren en beheren van woningen, gebouwen en handelspanden die leegstaan, ongeschikt en onbewoonbaar zijn. Mechelen maakt hiervoor al jaren gebruik van een databank.

“We hechten veel belang aan een aangename en gezellige stad met een kwalitatief woon- en winkelaanbod. Woningen toegankelijk houden voor de woningmarkt is daarbij een belangrijk issue. Daarom is het belangrijk om leegstand en verwaarlozing goed op te volgen. Hierdoor creëren we een groter woningaanbod, gaan we leegstand tegen en voorkomen we verloedering van het stadsbeeld. Het opvolgsysteem zal zowel voor woningen als voor handelspanden worden gebruikt. We gaan het huidige systeem upgraden zodat we meer efficiënt te werk kunnen gaan om dossiers te beheren. Een betere leegstandsbestrijding moet wantoestanden zoveel mogelijk voorkomen”, klinkt het bij Greet Geypen, schepen van Wonen en Economie.

“Om de stad duurzaam te laten groeien, met behoud van open ruimte in en rond de stad, is er nood aan verdichting. Leegstand terugdringen is de eerste prioriteit hierbij. Om dit beter te kunnen doen, zoeken we een meer performant system om de dossieropvolging en beheer volledig en gebruiksvriendelijk te kunnen doen. We maken van de gelegenheid gebruik om het systeem efficiënter te maken. Bijvoorbeeld door de implementatie van een koppeling met o.a. Wonen Vlaanderen en de Kruispuntbank voor Ondernemingen. Zo kunnen we  rechtstreeks data uitwisselen en ontvangen. We blijven de kaart trekken van digitalisatie en innovatie”, aldus Marina De Bie, schepen van Slimme Stad.

Enkel offertes die uiterlijk voor 6 september 2021 om 10.00 uur via https://eten.publicprocurement.be/ worden verstuurd, worden aanvaard. Bedoeling is dat het nieuwe opvolgsysteem eind dit jaar, reeds operationeel is.

 

 

 

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail