Mechelen zet leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten op de stadswebsite

Mechelen voert al jaren een actief beleid rond leegstand. Met succes zo blijkt. Uit recente cijfers van Locatus met betrekking tot leegstaande winkelpanden in het kernwinkelgebied, behoort Mechelen tot de beste leerlingen van de klas (na Brugge). Ook op het gebied van leegstaande woningen speelt de Dijlestad kort op de bal. De stad schakelt nog een versnelling hoger en neemt ook de bedrijfsgebouwen in het vizier. De jaarlijkse inventaris met daarop de leegstaande en verwaarloosde bedrijfsgebouwen die de stad aan de overheid bezorgt, wordt vanaf nu ook op de stadswebsite gepubliceerd.
Mechelen is een woonstad in volle ontwikkeling. Leegstaande en verkrotte winkels, woningen en bedrijfsgebouwen vallen hier dan ook steeds meer uit de toon. Om de leegstand een halt toe te roepen, voert de stad al jaren een actief leegstandsbeleid.

Gebouwen die leeg staan of verwaarloosd zijn, worden actief opgespoord en opgenomen in de stedelijke inventaris van Mechelen. Het betreft een overzicht van leegstaande en verwaarloosde panden, die op frequente basis aangepast wordt. Eigenaars van deze panden riskeren een heffing. Het doel is om elke onderbenutte ruimte zo snel mogelijk een nieuwe invulling te geven. Dit bevordert de leefbaarheid in de straten, de tevredenheid over de stad en verhoogt bovendien het veiligheidsgevoel.

Leegstaande bedrijven nog sneller wegwerken

De focus ligt niet alleen op woningen en winkelpanden, ook leegstaande bedrijfsgebouwen worden door de stad nu volop in het vizier genomen. Naast de lokale stedelijke inventaris van Mechelen met betrekking tot leegstand en verwaarlozing, bestaat er ook nog een tweede inventaris, zij het op Vlaams niveau. Het betreft een inventaris van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten van minstens 5 are. Elk jaar wordt deze lijst voor 1 maart geactualiseerd en door steden en gemeenten verzonden naar de Vlaamse overheid. De stad gaat deze inventaris nu voor het eerst ook op de stadswebsite publiceren.

“Leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsgebouwen hebben een nefaste invloed op de onmiddellijke omgeving. Ze degraderen het straatbeeld, trekken zwerfvuil en vandalisme aan en nemen de dynamiek weg. Het is belangrijk dat deze gebouwen zo snel mogelijk een nieuwe invulling krijgen. Daarom hebben we de Vlaamse overheid gevraagd of we deze lijst op onze stadswebsite mogen publiceren. Hiervoor kregen we recent groen licht. Op deze manier kunnen we vraag en aanbod dichter bij elkaar brengen”, klinkt het bij Greet Geypen.

De geactualiseerde lijst 2022 voor de Vlaamse Inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten is vanaf nu te consulteren via https://www.mechelen.be/vlaamse-inventarislijst-bedrijfsruimten. Momenteel staan er 27 bedrijven op deze lijst, in 2021 waren er dat 31. De heffing op leegstaande en verwaarloosde bedrijfsgebouwen is een Vlaamse gewestbelasting die het stedelijke verval wil tegengaan.

“Mechelen is een economische trekpleister. Vaak nemen ondernemers contact met de stad op, met de vraag naar een gepaste locatie voor hun onderneming. Ons aanspreekpunt bedrijvenbeleid tracht dan een gepaste match te vinden. Zo leggen we vraag en aanbod naast elkaar. Door nu een lijst te publiceren van leegstaande bedrijven, kunnen potentiële geïnteresseerden sneller een mogelijke opportuniteit detecteren, waardoor leegstand sneller weggewerkt kan worden”, besluit Greet Geypen.

 

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail