Mechelen zet in op toekomst van industriezone Noord I en II

Ondernemerschap en economische ontwikkeling staan centraal in Mechelen, en dit wordt nog eens bevestigd door de ambitieuze plannen voor de herontwikkeling van Industriezone Mechelen Noord I en II. Met het oog op een optimale benutting van de beschikbare ruimte heeft Mechelen een studie en procesbegeleiding opgestart voor de herontwikkeling van deze terreinen Hierbij wordt speciale aandacht besteed aan groeikansen voor bestaande en toekomstige bedrijven, het creëren van een robuuste omgeving ten aanzien van de klimaatuitdagingen en het verbeteren van de bereikbaarheid voor alle weggebruikers.

Bedrijven zorgen voor jobs, welvaart en uitstraling van de stad. Om te ondernemen is er ruimte nodig, deze is echter schaars. Om het bedrijventerrein klaar te maken voor de toekomst werd door de stad, met subsidie van Vlaanderen, een studie en procesbegeleiding voor de herontwikkeling van deze terreinen opgestart.

Meer groeikansen

“Mede daarom is het belangrijk om de beschikbare ruimte optimaal te benutten. De industriezone Mechelen Noord I en II is met een oppervlakte van meer dan 10.000 are en met zijn 370 actieve ondernemingen, cruciaal voor de economische welvaart van de stad. Ondernemers brengen innoverende producten en diensten op de markt en genereren toegevoegde waarde die bijdraagt aan de economische welvaart. We willen bestaande bedrijven meer kwaliteit bieden en meer groeikansen geven, zodat het bedrijventerrein evolueert van een verouderde omgeving naar een interessante ondernemerslocatie met een sterke identiteit”, zegt burgemeester Bart Somers.

Win-win

Het industrieterrein kent zijn oorsprong in de jaren 60 van de vorige eeuw en kende een organische groei. Om het terrein klaar te maken voor de toekomst werd door de stad, mede met een subsidie van Vlaanderen, een studie en procesbegeleiding voor de herontwikkeling van deze terreinen opgestart. De stad ontvangt hiervoor een subsidie van 50 % van de werkzaamheden tot een maximum van € 113.375.

“95 % van de percelen zijn benut, waardoor het bedrijventerrein schijnbaar ‘vol’ zit. Maar omwille van de historische ontwikkeling, waardoor ruimte niet altijd even efficiënt en doordacht gebruikt werd, is er in Mechelen Noord I en II een infrastructuur ontstaan waarbij de bebouwde oppervlakte nog geen 45 % van de totale oppervlakte bedraagt. De beschikbare open ruimte is weinig efficiënt benut. Zowel de weginfrastructuur, de beschikbare parkeerruimte als de open ruimte zijn weinig doordacht ingepland. Daar willen we nu een mouw aan passen. Via een pilootproject willen we de mogelijkheden onderzoeken naar een toekomstige ontwikkeling met een win-win voor de bedrijven en stad als doel”, aldus Greet Geypen, schepen van Economie.

Toekomstgerichte visie

Om een toekomstgerichte visie en beleid uit te werken voor de ontwikkeling van de industriezone Mechelen Noord I en II, is een grondige analyse en een duidelijk plan van aanpak noodzakelijk. Er werd een visie uitgewerkt over de gewenste toekomstige ontwikkeling. Bij dit proces werd in samenwerking met een extern bureau actief overleg gepleegd met stakeholders zoals de vzw Industrie Mechelen Noord, bedrijven gelegen op de industriezone en externe partners zoals o.a. het Agentschap Wegen & Verkeer.

Optimalisatie ruimtegebruik

“Door bepaalde functies te centraliseren, ontstaat er ruimte. We onderzoeken alternatieve bouwmethoden. Denk daarbij aan het schakelen van gebouwen en het bouwen in de hoogte, waardoor we meer kunnen doen met dezelfde ruimte. Ook wordt onderzocht welke functies gedeeld kunnen worden, zodat deze niet op ieder perceel telkens opnieuw voorzien moeten worden en zo onnodig veel ruimte innemen. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan bereikbaarheid met diverse vervoersmodi met bijzondere aandacht voor veilige en rechtstreekse verbindingen voor fietsers. We werken aan ruimte voor water, beschermen op deze manier tegen hitte én we zorgen voor een betere beeldkwaliteit door kwalitatiever groen te voorzien”, legt Greet Geypen uit.

Mechelen als pionier

De herontwikkeling van Industriezone Mechelen Noord I en II geeft de ambitie weer van het streven naar een duurzaam, innovatief en groen bedrijventerrein. Om dit te realiseren is het belangrijk om naast een duidelijk kader ook over de nodige hefbomen te beschikken die gewenste ontwikkelingen ondersteunen en stimuleren.
Dit is zowel voor de Mechelen als voor Vlaanderen redelijk onontgonnen terrein waarbij de Dijlestad een pioniersrol op zich neemt. De bedoeling is om dit instrumentarium in de loop van  april op punt te stellen. Dit kader zal er mee voor zorgen dat het bedrijventerrein in nauw overleg met alle stakeholders klaar wordt gemaakt voor de toekomst.

Industriezone van de toekomst

“Ook industriezones hebben behoefte aan nieuwe ontwikkelingen die inspelen op zorgzamer omgaan met energiebronnen, die rekening houden met klimaatveranderingen en die ook gericht zijn op het vergroenen van de omgeving We willen komen tot een industriezone die klaar is voor de toekomst, waar duurzaamheid en economische groei hand in hand gaan. Met dit project nemen we niet alleen onze verantwoordelijkheid voor de lokale economie, maar dragen we ook bij aan de bredere visie van Vlaanderen op duurzame stadsontwikkeling”, besluit Bart Somers.

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail