Mechelen zakt naar 7e plaats op lijst schuld per inwoner centrumsteden

Eind vorig jaar presenteerde Mechelen net zoals alle Vlaamse lokale besturen haar aangepaste meerjarenplan (AMJP) 2020-2025. Nu zijn alle schuldcijfers van de andere steden beschikbaar en vergelijkbaar. We stellen vast dat zoals schepen Koen Anciaux voorspelde tijdens de presentatie van het AMJP in december, Mechelen niet meer bovenaan de lijst van hoogste schulden per inwoner staat, maar zakt naar de 7e plaats.
Net als andere (centrum)steden blijft Mechelen verder investeren. Ondanks de onvoorziene uitgaven en minderinkomsten als gevolg van de coronacrisis kunnen we de stadsschuld toch verder afbouwen zonder de belastingen te verhogen. De uitstaande schuld evolueert verder in goede zin. De ambitie om de schuld drastisch af te bouwen blijft overeind.
Aan de horizon in 2025 bedraagt de globale schuld nog 252,8 miljoen euro. Dat komt neer op een schuld van 2775 euro per hoofd van de Mechelaar. Op het einde van 2018 bedroeg de schuld per hoofd nog 3580 euro per inwoner. Dat is een verschil van 805 euro per inwoner. Vergeleken met de andere centrumsteden staat Mechelen hiermee op de 7e plaats samen met Antwerpen en Aalst in de nabijheid. Na Leuven, Gent, Kortrijk, Roeselare, Oostende, Sint-Niklaas. Samen met Genk en Hasselt is Mechelen één van de centrumsteden die de schuld afbouwen. In alle andere centrumsteden stijgt de schuld per inwoner.
“Terwijl Mechelen blijft investeren in heel wat stadsvernieuwing, denk maar aan projecten zoals het cultuurcentrum, kunstonderwijs, fietspaden, wegen of de sportinfrastructuur daalt de schuld per inwoner van onze stad. Het aangepaste meerjarenplan toont dat de financiën van Mechelen nog steeds gezond en duurzaam zijn. Ook na de coronacrisis blijft dit zo. Dat is in belangrijke mate te danken aan de sterke financiële uitgangspositie waarmee Stad Mechelen deze bestuursperiode heeft aangevat. Desondanks blijven we investeren in Mechelen en daalt de schuld per inwoner”, zegt schepen Koen Anciaux van Financiën.
2020 moest de doorstart worden van een ambitieus meerjarenplan om Mechelen helemaal klaar te maken voor de toekomst. Aan die ambities is niets gewijzigd, maar de coronacrisis dwingt ons om onze drie speerpunten verder uit te diepen en de vooropgestelde ambities uit het meerjarenplan bij te sturen. De minderinkomsten en meeruitgaven als gevolg van de coronacrisis worden geraamd op 6,50 en 11,11 miljoen euro.

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail