Premie Kernversterkend renoveren GG

Mechelen verlengt premie kernversterkend renoveren

De stad Mechelen gaat de premie ‘kernversterkend renoveren’ aan eigenaars of huurders van handelspanden in het kernwinkelgebied met een jaar verlengen. Deze premie heeft als doel het aantal kwaliteitsvolle handelspanden te verhogen en/of bovenliggende leegstaande ruimtes
een nieuwe invulling te geven.

De Vlaamse overheid wil steden en gemeenten aanzetten tot financiële maatregelen
ter versterking van het kernwinkelgebied. Het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) kende in 2017 de stad Mechelen een subsidie van € 90 000 toe, in het kader van de projectoproep ‘Premiestelsels kernwinkelgebied’. Mechelen legde hetzelfde bedrag bij, zodat er in totaal € 180 000 beschikbaar was om te investeren in het Mechelse kernwinkelgebied.

Nog budget beschikbaar

De premie heeft als doelstelling het aantal kwaliteitsvolle handelspanden te verhogen door handelspanden te creëren met een grotere oppervlakte en anderzijds om bovenliggende leegstaande ruimtes een nieuwe invulling te geven met ruimte voor wonen, kantoren of recreatie. De premie ‘kernversterkend renoveren’ liep normaal gezien tot eind dit jaar, maar de stad besliste om deze te verlengen.

“De termijn om een premie in te dienen was verlopen, echter was er nog budget beschikbaar. We hebben gemerkt dat met de hulp van deze premie, toch al enkele mooie projecten gerealiseerd werden. Om onze handelaars in deze moeilijke tijden van corona te blijven ondersteunen, hebben wij een verlenging van de premie aan VLAIO gevraagd en intussen hiervoor de goedkeuring gekregen. Op deze manier kunnen wij het volledige budget spenderen en kunnen we als stad, huurders, eigenaars en ontwikkelaars die in ons kernwinkelgebied willen investeren, nog een jaar langer ondersteunen en kunnen er nog meer mooie ruimtes boven winkels gebruiksklaar gemaakt worden om er te wonen of te werken”, klinkt het bij Greet Geypen, schepen van Economie en Wonen.

Duwtje in de rug

Eén van de zaken die een premie ontvangen heeft is koffiebar Coffice op de IJzerenleen. “Voor handelaars is het belangrijk om te investeren in hun zaak. Renovatiewerken zijn vaak werken waar een prijskaartje aan vasthangt. We zijn blij dat de stad dit aanmoedigt en hiervoor een premie geeft, dit is toch een duwtje in de rug. We maken niet alleen ons pand mooier en beter, ook de stad wordt er aantrekkelijker door”, klinkt het bij zaakvoerder Lennard Hens.

Momenteel werden er zeven premies afgeleverd en zijn er twee in aanvraag. Er is momenteel nog een beschikbaar budget van € 112 723. Hiervan is € 51 000 toegewezen aan twee dossiers die hun bewijsstukken nog moeten binnenbrengen. Dit betekent dat er nog € 61 723 budget over is om toe te wijzen.

Om in aanmerking te komen voor de premie moet er aan een aantal voorwaarden voldoen worden. De aanvraag moet ingediend worden door de huurder of eigenaar van een handelspand gelegen in het kernwinkelgebied. De toegang naar de daarboven gelegen ruimtes mag zich evenwel bevinden in de aanpalende straten van het kernwinkelgebied. Als voor deze werken een stedenbouwkundige vergunning vereist is, zal deze moeten voorgelegd worden om de premie te kunnen ontvangen.

Maximum € 36 000

Er kan een premie van € 8 000 verkregen worden voor het samenvoegen van twee of meerdere handelspanden waarvan de commerciële ruimte van het kleinste pand minder dan 100 m² bedraagt en dat van het grootste pand 200 m². Voor het gebruiksklaar maken van bovenliggende etages voor wonen, werken of recreatie kan een premie van
€ 10 000 verkregen worden.
Deze premies kunnen aangevuld worden door de uitvoering van onderstaande werken:

Wanneer met één ingang de bovenliggende etages van meerdere aanpalende panden toegankelijk worden gemaakt, vermeerdert de bovenvermelde premies met € 3 000 per bijkomend toegankelijk gemaakt pand (maximum € 10 000)
Wanneer er ruimte wordt gegeven aan de inkomhal voor de bovenliggende ruimtes, zal de premie eveneens verhoogd worden. Een inkomhal met een breedte van minimum 1,5 meter komt in aanmerking voor een bijkomende verhoging van € 3 000
Gevelrenovatie van het pand kan de premie verhogen met € 5 000
De maximale premie per pand bedraagt € 36 000 en kan nooit meer dan 80 % van de gemaakte uitvoeringskosten overstijgen.

Uiterlijke aanvraagdatum

Meer informatie over het subsidie­reglement is te vinden op de website www.mechelen.be/premie-kernversterkend-renoveren. De nieuwe termijnen worden in de loop van volgende week – na verschijning op de gemeenteraad van maandag – nog aangepast in het premiereglement. De nieuwe uiterlijke aanvraagdatum voor deze premie is 31 mei 2021. Het premiereglement gaat uit van een prefincaniering van de bouwheer. De uitbetaling kan enkel verkregen worden, indien uiterlijk op 31 december 2021 de werken voltooid zijn en het volledige dossier in het bezit is van de stad.

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail