Mechelen treedt toe in het internationaal netwerk ‘Peace in Our Cities’

Het PiOC (Peace in Our Cities)-netwerk nodigt stad Mechelen uit om deelnemer te worden van haar netwerk. Het PIOC is een internationaal netwerk, dat gecoördineerd wordt vanuit de universiteit van San Diego en focust op preventie van stedelijk geweld. Laat dat nu net het thema zijn waar Mechelen de laatste jaren al sterk op inzet, veel ervaring in heeft verworven en daar ook de vruchten van mocht plukken. Nu dus ook met het toetreden in het PiOC.

“Het is een mooie erkenning, vooral voor mijn preventieteam dat zich alle dagen inzet en blijft aanpassen aan de steeds veranderende tendensen en problematieken in de maatschappij. We hebben al enkele goede praktijken offline en online die we in verschillende netwerken zoals in het Belgisch en Europees Forum for Urban Security en Europese projecten zoals URBsecurity, ORPHEUS of de Urban Agenda for the EU al eerder mochten uitwisselen. Er wordt daar steeds positief op gereageerd. Maar ook wij willen met Mechelen steeds bijleren, want we zijn er nog niet en er is steeds ruimte voor verbetering”, aldus preventieschepen Abdrahman Labsir.

“Daarom is het goed dat we nu ook kunnen genieten van de voordelen van het participeren binnen PiOC. De instapkost is onze expertise en in ruil kunnen we met ons team deelnemen aan gratis webinars, toegang krijgen tot hun databank met onderzoek en voorbeelden, kennisuitwisseling, toegang tot expert briefings – wetenschappelijk onderbouwde factsheets met wereldwijde goede praktijkvoorbeelden die als inspiratiebron gebruikt kunnen worden in het lokale beleid en daarnaast is er nog het Peace Incentive Fund – een fonds voor onderzoek waar we ook beroep op kunnen doen.”

CEAPIRE
Naast onze expertise wordt er van PiOC gevraagd om een middenveldorganisatie aan te duiden om samen toe te treden. Stad Mechelen koos voor CEAPIRE, aangezien er met hen al een structurele samenwerking is die past binnen de doelstellingen van het PiOC-netwerk.

PiOC
Mechelen kreeg reeds een warm welkom van  PiOC:
“Welkom bij Peace in Our Cities! Peace in Our Cities (PiOC) streeft naar het creëren van concrete, participatieve en empirisch onderbouwde platformen om vooruitgang te boeken bij het bereiken van duurzame ontwikkelingsdoelstelling 16, met een initiële focus op SDG16.1 om alle vormen van geweld en gerelateerde sterftecijfers aanzienlijk terug te dringen. Sinds de lancering van het initiatief in september 2019 hebben we een coalitie van early adoptanten – inclusief steden, subnationale autoriteiten en gerichte thematische partners. We zijn vereerd dat nu ook Mechelen zich heeft aangesloten bij het Peace in Our Cities-initiatief”, Valeria Gomez Palacios

En onze stad werd ook al opgenomen in hun nieuwsbrief van maart 2021 !

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail