Mechelen stimuleert autodelen ook voor ondernemers

De Dijlestad wil naast haar inwoners ook ondernemers aanmoedigen om over te schakelen naar duurzame vervoersmiddelen als alternatief voor een eigen wagen. Door autodelen voor ondernemers te stimuleren wil het stadsbestuur het aantal wagens in de stad reduceren en efficiënter inzetten. Zo geeft de stad gedurende 3 maanden een rittentegoed voor elektrische bestelwagens van Cambio aan Mechelse handelaars. Vanaf 1 maart kunnen ondernemers hiervan gebruik maken via een subsidiereglement.

Mobiliteit en ondernemen zijn speerpunten in het bestuursakkoord van de stad Mechelen. Naast veel aandacht voor de fiets ligt de focus ook op deelmobiliteit. In het bedrijfsleven is deelmobiliteit nog weinig geïntroduceerd, vooral bij de logistieke stromen van kleinere ondernemers.

“Delen is voor iedereen…ook voor ondernemers. Met de deelcampagne zijn we in 2020 van start gegaan om Mechelaars via het mobiliteitsbudget de overstap te laten maken naar een duurzamer vervoersmiddel. Nu is het aan de ondernemers. Mechelen stelde zelf al in primeur een charter rond duurzame stedelijke logistiek op. De combinatie van zowel deelmobiliteit als duurzame logistiek wordt met deze nieuwe actie versterkt. We willen ondernemers overtuigen om voor een ecologisch én goedkoper alternatief te kiezen. Met de tijdelijke financiële tussenkomst verlagen we de drempel.”, aldus Vicky Vanmarcke schepen van Mobiliteit.

“We willen ondernemers aanmoedigen om te kiezen voor milieuvriendelijke vervoersalternatieven boven de privéwagen om pakjes te leveren, stock aan te vullen en andere professionele verplaatsingen te doen. In dat kader wordt tijdelijk een financiële tegemoetkoming gegeven voor het gebruik van twee elektrische deelbestelwagens. Het is een éénmalig aanbod dat geldt voor alle Mechelse ondernemers die voor hun professionele activiteiten een auto gebruiken.”, zegt Greet Geypen, schepen van Economie.

Maximum 250 euro korting

Het project wil de logistieke stadsdistributie duurzamer en efficiënter maken, ook in de binnenstad. Dit proefproject kadert binnen het Europese project Surflogh (Smart Urban Freight Logistics Hubs).

Eens je als ondernemer instapt, kan je genieten van maximaal 250 euro korting in totaal. Deze korting bestaat uit drie delen gedurende de proefperiode van 3 maanden: een tussenkomst in de éénmalige instapkost van 35 euro, een tussenkomst in het abonnement met een maximum van 22 euro per maand en tot slot een korting van maximum 150 euro op de ritkosten. Daarenboven komt de stad voor diezelfde proefperiode tussenbeide voor de gevraagde waarborg aan Cambio. Wie al privé aangesloten was en zich voor de tijd van het proefproject als onderneming aansluit, krijgt dezelfde voordelen als nieuwe leden.

Cambio in commercieel jasje

Vanaf eind maart krijgen de twee deelbestelwagens  een nieuwe bestickering in de lay-out van de “delen is”- campagne. Bijkomend zal er ook een promotiefilmpje gemaakt worden om zo veel mogelijk ondernemers te informeren. Vanaf 1 april is alle informatie terug te vinden via www.delenisvooriedereen.be.

Deel dit artikel

delen
delen
delen
E-mail